Din økonomi under barsel

Økonomi under barsel

Dine rettigheder i forhold til løn under barsel afhænger af funktionærloven, din ansættelseskontrakt eller en eventuel overenskomst.

Barselsdagpenge

Som lønmodtager kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder disse betingelser:

  • Har haft mindst 160 arbejdstimer inden for de seneste 4 hele kalendermåneder inden første orlovsdag.
  • Har arbejdet mindst 40 timer pr. måned i minimum 3 af de 4 måneder.
  • Har haft daglig kontakt med dit barn under barsel.

Hvis du får fuld løn i dele af din barselsorlov, skal du først ansøge om barselsdagpenge, når du ikke længere får udbetalt løn af din arbejdsgiver. Får du fuld løn under hele din barsel, kan du ikke modtage barselspenge.

Hvor meget kan jeg få i barselsdagpenge?

Hvis du er lønmodtager, kan du maksimalt få 4.300 kroner (2018) om ugen før skat i barselsdagpenge. Beløbet beregnes efter, hvor mange timer du arbejder om ugen samt din timeløn.

Arbejder du ikke i henhold til fast arbejdstid, beregner Udbetaling Danmark, hvor meget du kan få i barselsdagpenge. Beregningen laves ud fra gennemsnittet af din timeløn og dit timeantal de seneste 4 uger. Har din arbejdstid i denne periode ikke været sædvanlig, anvender Udbetaling Danmark i stedet gennemsnittet for dine senest 13 arbejdsuger.

Hvornår har jeg ret til barselsdagpenge?

Moderen har ret til barselsdagpenge under graviditetsorloven og barselsorloven. Det vil sige 4 uger før fødslen og 14 uger efter. Faderen har ret til barselsdagpenge under fædreorloven. Det vil sige 2 uger efter fødslen.

Herudover har forældrene ret til 32 ugers barselsdagpenge til deling under forældreorloven.

Hvem udbetaler barselsdagpenge?

Når du går på barselsorlov, kan du ikke få ydelser fra a-kassen. Det er den offentlige myndighed Udbetaling Danmark, der udbetaler barselsdagpenge. Udbetaling Danmark og din fagforening kan fortælle dig om reglerne for barselsdagpenge, også fra hvilket tidspunkt du har ret til barselsorlov.

Du skal huske at afmelde dig som ledig i jobcenteret, den dag du går på barsel. Hvis du ønsker at modtage dagpenge efter din barsel, skal du tilmelde dig som ledig igen.

Barselsdagpenge når du er ansat som elev

Elever har ret til løn og barselsdagpenge under barsel på samme måde som andre ansatte.

Kvindelige funktionærer har ret til halv løn

Er du kvinde og funktionær, har du ret til halv løn under graviditetsorloven og barselsorloven. Hvis den halve løn er lavere end dagpengesatsen, supplerer kommunen din indkomst op til dagpengeniveau. Du optjener nemlig ferie på normale vilkår, hvis du får hel eller delvis løn. Derfor er det en god idé at tage imod den halve løn.

Din arbejdsgiver kan få refusion af barselsdagpenge

Personalehåndbøger, individuelle kontrakter og overenskomster giver ofte ret til hel eller delvis løn under dele af barselsorloven. I de tilfælde har arbejdsgiveren ret til refusion af dagpenge fra din kommune og til refusion fra barselsfonden. Barselsfonden er en fond for alle private arbejdsgivere, der ikke hører under en anden barselsfond.

Alle arbejdsgivere i Danmark er med i en barselsudligningsordning. Det betyder, at de automatisk betaler til en barselsfond, og når en medarbejder går på barsel med løn, kan arbejdsgiveren få tilskud til lønnen fra barselsfonden.

Selvom din arbejdsgiver er omfattet af barselsfonden, giver det dig ikke automatisk ret til løn under barsel. Det kræver en særlig aftale med din arbejdsgiver. Det er derfor en god idé at få en aftale om løn under barsel på plads, allerede før du tiltræder dit job eller planlægger en graviditet.