Regler om fysisk arbejdsmiljø

Der findes mange regler vedrørende det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Overholder din arbejdsplads ikke reglerne, kan du få hjælp af Frie Funktionærer.

Temperaturer på arbejdspladsen

Arbejdstilsynet har fastsat krav til, hvor varmt og koldt det må være på din arbejdsplads. Reglerne gælder for arbejdssteder, hvor det under normale udeklimaforhold er muligt at holde en hensigtsmæssig temperatur inde på arbejdsstedet.

Under normale klimaforhold må temperaturen ikke overstige 25 grader ved stillesiddende arbejde. I tilfælde af hedebølger er højere temperaturer dog accepteret.  Hvis det bliver for varmt, kan du have krav på ekstra pauser, der afholdes på køligere steder.

Tilsvarende må temperaturen ved stillesiddende arbejde ikke komme under 18 grader. Hvis udendørstemperaturen falder pludseligt, eller der opstår særlige vindforhold, er lavere temperaturer accepteret i kortere perioder.

Ved relativ luftfugtighed på mellem 40-60 % og samtidig temperatur på mere end 35 grader, har du også krav på passende pauser.

Krav til spiseplads på din arbejdsplads

Når du har et fast arbejdssted, skal der være indrettet en spiseplads, hvis du har spisepauser i løbet af arbejdsdagen. Spisepladsen skal være i et egnet lokale, hvor der er forsvarlige hygiejniske forhold. Det er derfor ikke nok, at du henvises til at spise ved dit skrivebord. 

Regler for dit skrivebord

Din kontorarbejdsplads skal være velindrettet i forhold til dit arbejde, men det er ikke et krav, at dit skrivebord skal kunne indstilles i højden. Derfor kan du ikke kræve, at du skal arbejde ved et hæve-sænke bord, selvom det oftest er den bedste løsning for at kunne opnå variation i din arbejdsstilling.

Ved skærmarbejde skal skrivebordet have tilstrækkelig dybde til, at computerskærmen kan anbringes i passende synsafstand. Samtidigt skal der være plads til at hvile eller støtte hænder og underarme foran tastaturet.