Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanten er med til at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø i virksomheden.

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanten er kontaktled mellem kollegerne og ledelsen for at fremme gode arbejdsforhold. En arbejdsmiljørepræsentant er repræsentant for alle ansatte i den afdeling eller område, hvor vedkommende er valgt. Det er derfor vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten er tilgængelig for kollegerne, kan orientere om arbejdsmiljøet, besvare spørgsmål osv.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal holde kollegerne orienteret om arbejdsmiljøet fx gennem arbejdspladsvurdering, arbejdsmiljøgennemgange m.v. Arbejdsmiljørepræsentanten har krav på at blive orienteret om besøg og eventuelle afgørelser fra Arbejdstilsynet.

Arbejdsmiljøuddannelse

Som arbejdsmiljørepræsentant har du krav på en arbejdsmiljøuddannelse, så du kan varetage titlen med den fornødne kompetence. Uddannelsen varer typisk 3 dage, og arbejdsgiveren skal give fri samt betale uddannelsen.

Arbejdsmiljørepræsentanternes uddannelse tilbydes fx af brancheforeninger og nogle fagforeninger.

Beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanten

Arbejdsmiljørepræsentantens opgave som "talerør" og repræsentant for arbejdstagerne kan anses for at være en udsat position. I mange tilfælde er arbejdsmiljørepræsentanten beskyttet mod opsigelse, mod forringelse af sine forhold og må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet med hvervet. Det kræver som oftest tvingende omstændigheder at afskedige en arbejdsmiljørepræsentant, og er der andre kolleger med samme arbejdsområde, som lige så vel kan afskediges, bør arbejdsmiljørepræsentanten gå fri.

Godtgørelse ved afskedigelse

Ved afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentant kan der tilkendes en godtgørelse, hvis det kan bevises, at arbejdsmiljørepræsentanten skulle have været beskyttet. Der er dog ingen direkte sammenhæng mellem størrelsen på godtgørelsen og kravet om tvingende årsager ved afskedigelse. Godtgørelsens størrelse afhænger af sagens konkrete omstændigheder, bl.a. arbejdsmiljørepræsentantens anciennitet.

Arbejdsmiljøgruppe

I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal virksomhedens arbejde for sikkerhed og sundhed organiseres. Det betyder, at der skal dannes en arbejdsmiljøgruppe. 

Virksomhedens ansatte skal vælge en arbejdsmiljørepræsentant for hver afdeling eller hvert arbejdslederområde til arbejdsmiljøgruppen. 

Kontakt os

Er du medlem af Frie Funktionærers fagforening, kan du kontakte juridisk afdeling, hvis du har behov for vejledning omkring din rolle som arbejdsmiljørepræsentant.