Arbejdsmiljø og arbejdsskader

Din arbejdsgiver har pligt til at sørge for, at arbejdsmiljøet på din arbejdsplads er forsvarligt, og det gælder både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsforholdene skal i forhold til sikkerhed og sundhed leve op til arbejdsmiljøloven.

Når du oplever problemer med arbejdsmiljøet

Hvis du får problemer med det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads, må du ikke ignorere det. Det gælder nemlig om at håndtere problemerne tidligt, da det skaber de bedste betingelser for at finde en god løsning.

I første omgang anbefaler vi, at du kontakter din leder eller arbejdsmiljørepræsentant og forelægger problemerne. Arbejdsmiljørepræsentanten kender forholdene på din arbejdsplads og har derfor god mulighed for at tage hånd om din sag.

Viser det sig, at det ikke hjælper, skal du kontakte Frie Funktionærers fagforening. Vi kan hjælpe dig med råd og vejledning til at løse problemer omkring arbejdsmiljøet på din arbejdsplads. Problemer med arbejdsmiljøet understreger vigtigheden af at være medlem af en fagforening, fordi du herigennem kan få gratis hjælp til at håndtere problemerne.