Planlæg din pension bedst muligt for at få mest ud af den

Snyd ikke dig selv for en god pension

Med planlægning kommer man langt. Væn dig til at lægge til side til pensionen allerede som helt ung – det er de penge, der skal finansiere de sidste mindst 20 år af dit liv.

Tal fra SEB Pension viser, at op imod tre fjerdedele af danskerne sparer for lidt op, hvis de ønsker at kunne fortsætte tilværelsen uforandret som pensionister.

Her får du en række gode råd til, hvordan du kan sikre dig selv økonomisk som pensionist. Husk, at det aldrig er for sent at sætte ind.

Generelle gode råd

Pension består af to elementer: dels forsikringer ved invaliditet eller dødsfald, dels en opsparing. Prioritér forsikring først, selv om det er fristende at banke opsparingen i vejret fra start. Statistikken siger, at 1/3 af alle forsikrede danskere får brug for deres forsikring inden de 67 år. Derfor er det uforsvarligt, hvis din pensionsordning ikke indeholder de tilstrækkelige forsikringer.

 • Start tidligst muligt med opsparingen. Det er de første penge, du indbetaler, der virkelig giver effekt takket være renters rente.
 • Vælg et opsparingsprodukt, der giver det højest forventede afkast med respekt for risikoen.
 • Før du går i gang med at spare op, skal du sammensætte en model, der tager hensyn til følgende:
 • Arveregler. Hvem skal arve dig, hvis du dør som ung pensionist? Vælg en ratepension, der efterlader din opsparing til din nærmeste familie.
 • Fleksibiliteten. Har du som pensionist akut brug for at kunne købe en bil, skal du have en tilstrækkelig stor opsparing, der kan hæves på én gang. Suppler derfor ratepensionen med en alderspension.
 • Løb aldrig tør for penge. En livrente er løsningen – med den er du sikret penge, så længe du lever. 

Tilpas dine forsikringer efter din familiesituation

Er du ung og uden børn?

 • Start tidligst muligt efter du er kommet i arbejde.
 • Spar op til pension svarende til mellem 10-12 pct. af din bruttoløn.
 • Vælg en aldersopsparing, hvis du ikke betaler topskat. Ellers vælg en ratepen-sion suppleret med en livrente.
 • Vælg et markedsrenteprodukt og lad pensionsselskabet stå for investeringerne.

De nyetablerede med børn

 • Sørg for tilstrækkelige forsikringer, både ved dødsfald, invaliditet og forbigående sygdom.
 • Vær opmærksom på at få de rette begunstigede indsat.
 • Fortsæt med at betale til forsikringerne, selv om du i en kortere periode skulle miste arbejdet eller være på barselsorlov.
 • Tag et pensionstjek mindst én gang årligt. Så kan du konstant følge med i, hvordan din opsparing udvikler sig, og hvad du kan se frem til at have i opsparing, når du går på pension.
 • Væn dig til at bruge en vis portion af eventuelle lønstigninger på at øge bidraget til pension. Det hjælper dig til at nå en så stor opsparing, at du kan fortsætte din økonomiske tilværelse uforandret, når du går på pension.
 • Både du og din ægtefælle bør have en pensionsordning. Og den skal I som udgangspunkt beholde ved skilsmisse.
 • Vælg en alderspension, hvis du ikke betaler topskat. Ellers vælg en ratepension og suppler med en livrente.

De veletablerede

 • Det er tid til at øge fokus på opsparingen. De sparede udgifter til børn kan med fordel indbetales til pension.
 • Nedsæt evt. forsikringsdækningerne, så de tilpasses dit behov. Du har for eksempel ikke brug for en lige så høj udbetaling til din ægtefælle, hvis du dør, når børnene er flyttet hjemmefra.
 • Vær opmærksom på at få de rette begunstigede indsat på dine ordninger, særligt hvis du har været skilt eller har særbørn.
 • Tag et pensionstjek og få styr på, hvor mange penge du står til at have i hånden som pensionist. Det er i mange tilfælde muligt at indhente det, du er bagud i ind-betalingerne.

De 60-65 årige

 • Meld dig til et seniorseminar, så du kan planlægge, hvordan du vil bruge dine økonomiske midler som pensionist (nedsparingen).
 • Vær opmærksom på samspillet mellem sociale ydelser, efterløn og pension. En høj pensionsopsparing betyder i en række tilfælde, at de offentlige ydelser bliver mindre.
 • Brug dine midler (offentlige ydelser, egen formue og pension) i den rækkefølge, der giver størst udbytte økonomisk.
 • Fordel dine pensionsindtægter over en så tilpas lang periode, at du undgår top-skat.
 • Sørg for at have sparet op på en livrente, så du aldrig løber tør for penge.