Ifølge Peter Brüchmann skal man turde investere i sit arbejdsliv

Flyt dig!

Vil man være en efterspurgt medarbejder, skal man turde investere i sit arbejdsliv. Fx med et hop ned ad karrierestigen eller et års uddannelse, mener Peter Brüchmann.

- Forandringstempoet på arbejdsmarkedet bliver højere, og det vil blive ved med at accelerere. Det er en voksende præmis på arbejdsmarkedet, som medarbejdere og virksomheder har en fælles interesse i at håndtere, siger Peter Brüchmann, der bl.a. har været chefredaktør på BT.

Forandring er centralt

Det er en udbredt opfattelse, at forandring er noget, som de yngre generationer på arbejdsmarkedet har eneret til. Det kommer måske af, at yngre medarbejdere ofte har et forspring, fordi de er mere vant til at arbejde med de nye teknologier, som forandringen i mange tilfælde inkluderer. Men forandring kan udføres endnu bedre af erfarne kræfter, mener Peter Brüchmann.

- Da vi på BT begyndte at arbejde med onlinemediet, var der en politisk reporter, der var op i 50’erne. Det var en stor forandring, men da han havde lært teknikken med live-opdateringer og web-TV osv. at kende, gjorde han det bedre end en hvilken som helst yngre journalist, fordi han havde en stor faglighed med i bagagen og erfaring med håndværket, siger Peter Brüchmann.
Dermed kan en ældre og mere erfaren medarbejder faktisk blive en langt større driver for en succesfuld forandring på grund af den faglige ballast.

Angst for forandring

- Alligevel er mange medarbejdere oppe i alderen nervøse for forandring. Den nervøsitet kan komme til udtryk som brok. Men i virkeligheden er det angst for at miste sin faglighed, mener Peter Brüchmann.

Derfor opfordrer han til, at man åbner munden, hvis man føler sig truet på sin faglighed. Dialogen hjælper både i forhold til en selv og virksomheden.
- Den sikrer, at medarbejderen forstår grundlaget for forandringen. Hvis medarbejderne ikke er med, går implementeringen dårligt. Manglen på klare mål og rammer er desuden en af de største årsager til stress, siger Peter Brüchmann.

Man skal turde uddanne sig

Begrebet livslang læring vil også spille en stor rolle i fremtiden. Ens uddannelse skal udbygges hele livet for at have de kompetencer, der skal til i takt med, at ens arbejde forandrer sig.

Det kan både betyde kortere kurser og uddannelser, men det kan også betyde flere år på skolebænken eller en helt ny uddannelse. Det kan være en udfordring midt i arbejdslivet. Specielt hvis man har vænnet sig til en fast og relativ høj ind-komst og i forbindelse med eventuel uddannelse i en periode må vinke farvel til den.

- Generelt er folk tilbageholdende med at bruge fx et eller to år på efteruddannelse. Men når man tænker på, at mange har 20-30 år tilbage på arbejdsmarkedet, kan det være en rigtig god investering, konstaterer Peter Brüchmann.

Accelereret mesterlære

Selv hvis man ikke kan eller vil træde helt ud af arbejdsmarkedet i en periode, er der andre muligheder for at tilegne sig ny viden. Blandingen mellem praktisk erfaring og tilegnelse af nye evner er ifølge Peter Brüchmann den mest effektive metode, der findes, til at opkvalificere sig.

- Inden for sundhedsvæsenet arbejder man med ”accelereret mesterlære”. Når der kommer en ny læge eller sygeplejerske til en specialiseret afdeling, følger de i tre eller seks måneder en ekspert på afdelingen. Den tid er givet godt ud, i forhold til de kompetencer man får, siger han.

Mening og glæde som livsløn

Livsløn er ikke bare noget, man alene kan gøre op i kroner og ører. Mening er også en værdi i den forbindelse ifølge Peter Brüchmann.

- Hvis man skal tage et skridt ned ad karriere- og lønstigen for at komme over i en virksomhed, hvor arbejdet giver mere mening, er det en investering, man må foretage, siger Peter Brüchmann.

- De medarbejdere, der er mest visionære, og som klarer sig bedst, er ofte skiftet fra en helt anden branche eller karriere. Der er mange eksempler på, at folk er færdige med deres uddannelse og har arbejdet i nogle år. Men så finder de ud af, at de ikke har lyst til at lave det i de næste 40 år. De, der tør tage springet til det, de gerne vil, ender ofte gladere end dem, der ikke turde tage springet. Og det er en vigtig del af livsløn i en bredere forstand, siger Peter Brüchmann.

Peter Brüchmann:

Uddannet journalist og har arbejdet på adskillige dagblade, bl.a. som ansvarshavende chefredaktør på BT. Pr. 1. februar 2014 chef for TV2’s digitale satsning. Forfatter til bogen ”Generation +”, der handler om fremtidens arbejdsmarked.