Ifølge Lars Kolind skabes engagement af passion og ikke profit

Engagement skabes af passion, ikke profit

Ifølge erhvervsmanden Lars Kolind vil fremtidens funktionærer søge derhen, hvor ledelsen kan skabe en kultur drevet af engagement og motivation for et fælles formål fremfor profit, og hvor medarbejderne bliver anerkendt og har mulighed for at gøre en forskel i deres arbejde.

Nytænkning er Lars Kolinds drivkraft, og det er bl.a. også sådan hans bog "Unboss" er blevet til. Den beskriver en ny bevægelse, der "unbosser" de traditionelle profit-baserede virksomheder og gør dem til sociale netværk, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab arbejder for et højere formål.
- Hvis man i gamle dage drev en fabrik, så var det i orden, at den ansatte bare kom på arbejde og gjorde det, vedkommende fik besked på af chefen for at få sin løn, forklarer Kolind. Den ansatte er i virkeligheden en slags menneskelig robot, og det er unødvendigt selv at have en mening, fordi chefen pr. definition er klogere.

Med nutidens videnarbejde, hvor mange forskellige mennesker arbejder sammen på kryds og tværs, er der nødt til at være en anden form for retning. For det fungerer ikke, hvis medarbejderen skal spørge sin chef hele tiden. En leder skal få medarbejderne til at forstå, hvorfor de gør, som de gør. Og så kan medarbejderne i videst muligt omfang selv beslutte, hvordan opgaven skal løses.

De bedste medarbejdere er ifølge Lars Kolind dem, der brænder så meget for opgaven, at de automatisk vælger at løse den på en fornuftig måde. Det er altafgørende for kulturen på en arbejdsplads, at medarbejderne engagerer sig, men det er også nødvendigt, at lederen formår at motivere sine medarbejdere, fastslår Kolind.

- Min erfaring viser, at hvis man er i stand til at omforme den gode idé, som alle virksomheder starter ud fra og få sat den i en større sammenhæng, så får man de mest passionerede medarbejdere, den største konkurrencekraft og det bedste udviklingspotentiale. Det kan fx godt være, at man starter med en god idé til en pumpe, men hvis man virkelig kan se det større perspektiv – at skabe rent vand til dem, der har brug for det - så har man et højere formål at arbejde for fremfor bare profit. Og hvis man som medarbejder laver noget, der er betydningsfuldt, positivt og godt, og man har frihed til at yde sit bedste, så har virksomheden ekstremt høj medarbejdertrivsel, lavt sygefravær og et stort indtjeningspotentiale.

Nødvendigt med passion
Set med Kolinds øjne er meget bedre at have et højere fælles formål med at løse en bestemt samfundsopgave i stedet for at skulle arbejde for at skaffe overskud og afkast til aktionærerne, for det er der, passionen kommer… Kan man etablere en virksomhed med den ånd og den kultur, så får man også en kæmpemæssig konkurrencekraft foræret, der gør, at man i sidste ende også kommer til at tjene flere penge, konstaterer Lars Kolind.
 
Unboss – En bog om ledelse af Lars Kolind og Jacob Bøtter
Bogen Unboss er blevet til i samarbejde med flere end 100 bidragsydere verden over. Den handler om arbejde og ledelse og sætter gennem konkrete eksempler de traditionelle bossers fokus på magt og profit op imod unbossernes evne til at inspirere medarbejderne til selv at handle og træffe beslutninger til gavn for et fælles formål - og samtidig tjene penge.