Hvad skal der egentlig til for, at vi trives på arbejdspladsen

Trivsel kræver fælles ansvar

Hvad skal der egentlig til for, at vi trives på arbejdspladsen? Få to trivselseksperters bud på løsningen.

For at man kan tale om trivsel på jobbet, er der en række behov, der skal dækkes. De tre vigtigste er ifølge forfatter og foredragsholder Thomas Milsted behovet for selvtilfredshed, graden af selvstændighed og behovet for relationer. Selvtilfredsheden kan det godt knibe med i en travl hverdag.
- Der er desværre mange, der sjældent har det privilegium, at de får mulighed for at arbejde helt i dybden med en opgave, fordi der venter 20 nye. Så ender man med at gå på kompromis med sin faglige nidkærhed, og det kan skabe stor frustration for medarbejdere, der gerne vil gøre deres bedste, siger Thomas Milsted.

Det samme gælder for graden af selvstændighed. Det handler om følelsen af kontrol, hvor meget arbejde, man har, og om arbejdet giver mening. Desuden spiller det tempo, som arbejdet skal udføres i, også ind. Det er mange faktorer, der både sammen og hver for sig også kan være kilder til stress, hvis ikke man har mulighed for at ændre på tingene.

Behovet for relationer er også altafgørende for trivslen. Gode relationer og arbejdsglæde går hånd i hånd. Faktisk er gode relationer Thomas Milsted en større forudsætning for trivsel end fx god løn. Gode relationer kommer gennem evnen til at støtte hinanden på arbejdspladsen. Både emotionelt, praktisk og professionelt gennem faglig sparring.

Undersøgelser uden opfølgning er spild

- Det er vigtigt, at I snakker sammen i virksomheden om, hvad den gode arbejdskultur er for jer. Opstil nogle parametre og husk at evaluere og spørg hinanden om I er blevet bedre, og om der er noget, I savner, anbefaler Thomas Milsted. Han er ikke er ubetinget begejstret for trivselsundersøgelser, fordi de blot er et øjebliksbillede på trivslen.
- Undersøgelserne er vildt dyre, og ofte er der ingen opfølgning. Det gør bare medarbejderne endnu mere frustrerede, hvis der er noget, der ikke fungerer.
Thomas Milsted mener i stedet, at lederne skal trænes til at blive bedre til at give plads til medarbejdernes forskelligheder, sætte tid af til dialog og evaluere løben-de.

Skab overblikket i fællesskab

Som medarbejder kan tankerne om, om man gør sit arbejde godt nok, fylde me-get, og man kan ende med at gå i en konstant følelse af utilstrækkelighed, forkla-rer Helle Rosdahl Lund, Direktør for Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv. Men den følelse kan man minimere, hvis bare man taler med sin leder og afstemmer forventninger.
- Spørg din leder direkte, hvad der bliver forventet af dig. Ofte går man og tror, at man skal gøre meget mere, end man egentlig skal, for at det er godt nok. Men det er ikke en gætteleg. Tal med chefen hver gang, der kommer en ny opgave og afstem forventninger. Det samme gælder, hvis du ikke har det godt, eller du er presset. Det er chefens ansvar at følge op på dig og tage dine synspunkter seri-øst, men det er dit eget ansvar at fortælle, hvis der er noget, du gerne vil have ændret. Det er i fællesskab, at tingene skal løses. Det gælder både på arbejds-pladsen og i familielivet, siger Helle Rosdahl Lund.

Karriere og familie – træf et valg

Skal man have karrieren til at hænge sammen med et familieliv, så kræver det nogle aktive til- og fravalg, og at man gør op med sig selv, hvad der er vigtigt i livet, mener Helle Rosdahl Lund.
- At have familie og karriere på samme tid er jo lidt ligesom et Sønderjysk kagebord. Der er så mange muligheder, og vi vil gerne det hele, men gør vi det, får vi det dårligt. Både fysisk og psykisk.

- Hvis man vil sin karriere 100 %, så skal man lade være med at få børn! Det kommer tilsyneladende som et chok for mange, der bliver forældre, at børn tager tid – meget tid, konstaterer Thomas Milsted. Han sætter situationen på spidsen, men pointen er, at man må lægge sit ambitionsniveau et realistisk sted.

Helle Rosdahl Lund anbefaler, at man sætter sig ned i familien og tager en snak om, hvordan der bedst muligt kan blive plads til alles behov. Den snak er lige så vigtig i hjemmet som på arbejdspladsen, fordi det er gennem dialog, man finder løsningerne og muligheden for at tage ansvar for at skabe den bedste trivsel i sit liv.