Skriv den bedste ansøgning

Skriv den bedste ansøgning

Et stillingsopslag viser, hvilke kompetencer og kvalifikationer virksomheden ønsker, at ansøgeren skal besidde for at løse de forskellige arbejdsopgaver. Din ansøgning skal være et svar på den efterspørgsel.

Inden du går i gang med at skrive din ansøgning, er det vigtigt, at du læser stillingsopslaget meget grundigt, så du er helt klar på, hvad din måske kommende arbejdsgiver forventer af dig. Hvor dit CV understøtter din ansøgning på det faktuelle og er udtryk for din fortid, er din ansøgning et udtryk for din fremtid. Hvad du kan tilføre stillingen skal stå klart og tydeligt. Her guider vi dig trin for trin.

Din motivation for at søge den konkrete stilling er det vigtigste i en ansøgning. Der kommer mange standardansøgninger, og de bliver hurtigt spottet og luget fra i første sortering.

Når du går i gang med at opbygge din ansøgning, skal du være opmærksom på, at du skal afspejle modtageren. Det gælder både sprog, layout og indhold. Du skal matche den stilling, du søger. Er stillingen formel, så forsøg som udgangspunkt at matche det. Er stillingen mere kreativ, så må du gerne vise det i både sprog og layout.

10 gode råd til ansøgningen:

  1. Læs stillingsopslaget grundigt. Hvad ved du, og hvad kan du lære?
  2. Overvej nøje, hvordan du kan kompensere for eventuelle manglende kompetencer og erfaringer.
  3. Ring og stil maksimalt 3 knivskarpe uddybende spørgsmål.
  4. Ansøgningens indhold skal ALTID være motiveret og værdiskabende i relation til den konkrete stilling.
  5. Undlad at skrive noget om de krav, du ikke opfylder.
  6. En ansøgning må max. fylde 1 side.
  7. Ansøgning og CV vedhæftes som fil, når du søger via e-mail – helst som pdf.
  8. Brug ikke talesprog, forkortelser og smileys.
  9. Brug korte sætninger, vær konkret og tjek for stavefejl.
  10. Din ansøgning skal målrettes – hver gang.

Din ansøgning skal indeholde:

Modtager
Virksomheden skal kunne se, at din ansøgning er målrettet til dem.

Afsender
Dine kontaktoplysninger skal fremgå på ansøgningen. Vigtigst er dit navn, dit telefonnummer og e-mail.

Dato
By/sted og dags dato, fx: Aarhus, den 30. marts 2017.

Overskrift
I din overskrift skal det fremgå, hvilken stilling, du søger, men husk altid at nævne stillingsbetegnelsen, fx: Resultatorienteret salgskonsulent med stor gennemslagskraft.

Indledning
Har du ringet til virksomheden med dine uddybende spørgsmål, inden du sender din ansøgning, vil det være her, du henviser til telefonsamtalen.

Motivation og stillingsforståelse
Beskriv kort, hvorfor du søger netop dette job. Er det virksomheden, jobindholdet, produkterne? Hvad finder du mest spændende, og hvorfor passer det så godt til dig? Din motivation bliver af mange virksomheder betragtet som det vigtigste element i ansøgningen.

Faglige kompetencer
Her kan du beskrive, hvad du kan tilføre stillingen. Tænk fremadrettet og skab en synlig bro mellem dine kompetencer og de arbejdsopgaver, du skal varetage. Hvorfor skal virksomheden vælge dig til jobbet?

Personlige kompetencer
Her kan du fremhæve de personlige kompetencer, der er mest relevante for stillingen og begrunde dem. Det er vigtigt, at du ikke blot skriver en række tillægsord som fx: Som person er jeg udadvendt, imødekommende, kreativ, men i stedet forklarer, hvordan du bruger dine personlige kompetencer i en arbejdssituation, ved arbejdsopgaver, samarbejde m.v.

Afrunding
Skriv en afslutning, der passer til stillingsområde og modtager, hvor du kort og præcist sammenfatter, at du er den rette medarbejder i stillingen.

Bilag
Skriv nederst på siden, hvad du vedhæfter som bilag.

Når du er færdig, så send om muligt din ansøgning til gennemlæsning hos en anden. Så får du rettet de små fejl, som er så lette at overs. Du har kun ét skud i bøssen.