Mænd konstaterer - kvinder inkluderer

Mænd konstaterer - kvinder inkluderer

Alt for mange misforståelser på arbejdspladsen sker, fordi mænd og kvinder taler forbi hinanden. Sådan forbedrer du kommunikationen med dine kolleger på tværs af køn.

Uheldige formuleringer, utydeligt kropssprog eller en anderledes humor. Forskellen mellem mænd og kvinder kan gøre kommunikationen svær og misforståelserne mange, mener coach og konsulent Birgitte Baadegaard.
- I værste tilfælde risikerer vi nogle ansatte, der trækker sig fra arbejdspladsen. Ikke på grund af opgaverne eller lønnen, men simpelthen fordi de ikke føler sig forstået eller værdsat.

Hendes nye bog ”Når mænd og kvinder kommunikerer” skal gøre os klogere på, hvorfor kollegaen af det andet køn udtrykker sig, som han eller hun gør. Ifølge Birgitte Baadegaard taler mænd generelt mekanik, og kvinder taler proces. Mænd bruger korte sætninger og er mere direkte og konstaterende, mens kvinder har en tendens til formulere sig med en masse fyldord som "faktisk", "egentlig" og "måske".

Biologi og opdragelse har betydning

Ifølge forfatteren skyldes det ikke kun biologi, men ligeså meget den måde vi bliver mødt på og talt til under opvæksten.
- Forskellige måder at opdrage på og mediernes måde at omtale kønnene på har helt sikkert en betydning for, hvordan vi snakker til hinanden som voksne, siger Birgitte Baadegaard.

På arbejdspladserne kan det komme til udtryk, når kolleger af begge køn skal mødes og diskutere et konkret emne. Her vil mange kvinder ubevidst bruge kropssproget til at anerkende og vise interesse for det, andre siger, fx ved at nikke, smile og holde øjenkontakt. Mænd, derimod, vil have en tendens til at sidde helt i ro – nærmest som en statue – og deres manglende reaktion kan i følge Birgitte Baadegaard gøre kvinderne usikre på, om de er blevet forstået.

”Når du siger sådan…”

- Kvinder kommunikerer ofte på en mere dialogsøgende måde. Det kan være ved at stille flere spørgsmål eller starte en diskussion omkring noget, som de egentlig ikke er i tvivl om. Men det har bare tit den ulempe, at mændene så opfatter dem som usikre og ubeslutsomme, selvom de ikke er det.
De fleste arbejdspladser ville have godt af, at frasen ”Når du siger sådan, er det så fordi...? blev brugt lidt hyppigere blandt både medarbejdere og ledere, mener Birgitte Baadegaard.

Forståelse skaber bedre resultater

Hun vil gerne inspirere både ledere og menige medarbejdere til at forstå hinanden bedre.
- Jo bedre trivsel, der er på en arbejdsplads, jo lavere er sygefraværet og på den måde, kan virksomhederne spare penge. Men de kan også sikre sig en mere innovativ personalegruppe, fordi gode idéer vokser særlig godt i miljøer, hvor alle medarbejdere føler sig lyttet til, forstået og som en del af fællesskabet. Når forskellighed værdsættes i både afdelinger, teams og ledergrupper skaber det kort sagt bedre resultater.

Gode råd til mænd: 

  • Lyt efter mere end konklusionen.
  • Stil flere spørgsmål.
  • Vær åben over for andres input.
  • Brug kropssproget til at vise, hvad du tænker.

Gode råd til kvinder:

  • Brug færre ord og være klar i mælet.
  • Stil færre retoriske spørgsmål.
  • Stol på din egen mavefornemmelse.
  • Træn dig i at få tonelejet og din stemme ned i tempo.