Frank Ørsted Andersen

Flow - når du glemmer tid og sted

Bliv klogere på, hvordan du kan opnå de mange fordele, der er ved at være i flow.

Du kender begrebet, men du ved det måske ikke. Du sidder og arbejder eller sysler med en hobby: Måske læser du en bog eller en god artikel i en avis, måske laver du mad eller løber orienteringsløb. Hvad end det er, tiltrækker det din fulde opmærksomhed og koncentration, og du er i den tilstand, som man inden for psykologien kalder for flow.

Fuld koncentration

- Tilstanden indtræffer som et biprodukt af fuld koncentration, engagement og fordybelse i en aktivitet. Det kan være alene, i et parforhold eller med kammerater. Selvom det er en udadrettet tilstand, lukker man af for alle forstyrrelser. Flow er kendetegnet ved, at der ikke er andet til stede end det, som du foretager dig. Det er den mest opmærksomme tilstand, som vi kender til, siger Frans Ørsted Andersen, der er lektor og Ph.d. på Institut for Uddannelse og Læring ved Aarhus Universitet.
- De fleste har prøvet at miste tidsfornemmelsen i en aktivitet, der går godt. Det er en god markør for flow, siger han.

En lang række fordele

Udover at være behageligt i sig selv giver tilstanden også en række egenskaber, som er meget brugbare.
- Når man er i flow, er indlæringen optimal. Det er attraktivt i et samfund, hvor vi hele tiden skal lære nyt. Flow medfører, at man lukker ned for forstyrrelser eller ting, der ellers kræver mental energi. Normalt er vi påvirket af impulser; man har ondt i ryggen, man er småsulten, eller måske lidt sur. Når man er i flow, lukker man ned for alt det. Alt ens mentale energi er samlet ét sted. Ens kreativitet og entreprenørskab blomstrer, og den mentale energi betyder, at vi bedre får ideer, forståelse og indsigt, forklarer Frans Ørsted Andersen.
Som om de egenskaber ikke var attraktive nok i sig selv, har flow også en række positive fysiske kendetegn. Hjerterytmen falder, og det samme gør ens niveau af kortisol – populært kaldet stresshormon.

Always-on-kulturen hæmmer flow

For nogle indtræffer tilstanden dagligt, og for andre sker det næsten aldrig. Hvis man gerne vil derhen, er der flere ting, man kan gøre for at øge chancerne for flow. Det første, man kan gøre, er at arbejde med ting, man har talent for. Uanset hvilken aktivitet man foretager sig, kræver det, at man ikke bliver forstyrret. Det bliver vi konstant i dag med vores always-on-kultur, hvor vi hele tiden laver flere ting samtidig og tjekker mail og nyheder ved siden af. Når tankene flyver frem og tilbage, er det præcist det modsatte af flow. Derfor finder mange flow i en sportsaktivitet, der også stiller krav om koncentration – f.eks. golf eller kajak, siger Frans Ørsted Andersen.

Øg chancen for flow

- Det handler om at kunne styre sin koncentration. Mindfulness er en god teknik til at lære det indirekte. Læsning er også god øvelse – det kræver, at man aktiverer syv-otte forskellige centre i sin hjerne, og det kræver koncentration, siger Frans Ørsted Andersen og fortsætter:
- Din motivation er også vigtig. Jo mere motiveret du er, desto mere flow. Derfor kan det være en god ide at indrette sit arbejdsliv efter sin motivation. Flow kræver også klare mål. Hvis der ikke er en pointe, et mål eller en glæde at arbejde hen imod, er det svært at komme i flow.

Godt for arbejdspladsen

En arbejdsplads med konstante afbrydelser, kedsomhed, manglende udfordringer, og følelsen af magtesløshed over for ens position slår dit flow ihjel. Eller gør det i hvert fald sværere at opnå. Hvis det er tilfældet, er der god grund til at ændre på rammerne. Både af hensyn til dig selv og din arbejdsplads.
- For en arbejdsplads giver flow sundhed, færre sygedage, bedre forståelse og mere effektive og vedholdende medarbejdere, fastslår Frans Ørsted Andersen.

Frank Ørsted Andersen

... er autoriseret psykolog og lektor, Ph.d. ved Institut for Uddannelse og Læring ved Aarhus Universitet. Her forsker han til daglig i psykologi, opmærksomhed og koncentration i forhold til uddannelse. Derudover er han medlem af European Flow Research Network (EFRN), hvor han deltager i diverse projekter.