Fire nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt i region Sydjylland.

Nye kræfter i region Sydjylland

Hvorfor bruge sin sparsomme fritid på at sidde i en regionsbestyrelse? På grund af netværket og for at gøre en forskel for medlemmerne. Det var alle enige om på det første møde i Sydjyllands nyvalgte bestyrelse.

Lyden af klirrende kaffekopper og hyggelig snak trænger ud i gangen foran mødelokalet hos Vattenfall i Fredericia. I resten af bygningen er der stille. De øvrige ansatte er for længst gået hjem, men bag døren sidder Kristina Jørgensen, der er nyvalgt regionsformand for Frie Funktionærer i Sydjylland sammen med de seks øvrige medlemmer af bestyrelsen. De fire af dem er også nyvalgte, men at dømme ud fra samtalens lethed skulle man tro, de havde kendt hinanden længe.

Arrangementer til debat

Efter regnskabet er gennemgået, kommer debatten kommer hurtigt i gang over bordet. Hvad er et godt arrangement, og hvordan skal det sociale og det faglige prioriteres i udbuddet? Det er der forskellige meninger om, og forslag som faglige gå-hjem-møder om netværk, foredrag om arbejdsglæde og familieture til Løveparken i Givskud bliver vendt.

Det giver et kick

Kristina er ikke i tvivl om, at grunden til, at hun og de øvrige medlemmer lægger deres tid i regionsbestyrelsen, er fordi de ønsker at gøre en forskel.
- Det er vores mindset at være gode repræsentanter for de andre medlemmer og gøre noget godt for dem. Her tænker vi selvfølgelig især på dem, der er udfordret jobmæssigt, og derfor vil vi også rigtig gerne lave nogle sociale og faglige arrangementer, som de kan få nytte af.
- Det giver bare et kick at skabe et godt arrangement, der gør medlemmerne glade og gi-ver dem ekstra værdi for kontingentkronerne, siger Kristina.
Kaffen i de halvtomme kopper er efterhånden blevet lunken, og det er på tide at komme hjem. Kristina takker for nogle gode, konstruktive timer.
Alle er enige om, at der ikke skal gå for lang tid inden, de skal mødes igen. De ser frem til at komme i gang med at få arrangeret nogle flere spændende og relevante tilbud til medlemmerne i deres region.

De nyvalgte i region Sydjylland: Derfor stillede vi op til regionsbestyrelsen 

Charlotte Asmusssen 200 150 Charlotte Asmussen, 49 år, leder, gift, 4 børn
Nyvalgt suppleant i region Sydjylland:
Jeg stillede egentlig op, fordi jeg blev opfordret til det på generalforsamlingen. Jeg elsker at være med til at lave arrangementer, og så vil jeg også gerne støtte min fagforening, fordi jeg som leder i det offentlige tydeligt mærker, hvor stort et pres, der er på at være i en bestemt fagforening. Det har gjort mig endnu mere fokuseret på det at værne om Frie Funktionærers værdier og det frie valg.
Morten Berthelsen 200 150 Morten Berthelsen, 29 år, konsulent, gift, 2 børn
Nyvalgt suppleant i region Sydjylland:
Da jeg kom til generalforsamlingen, var jeg kun medlem af a-kassen. Da jeg gik, var jeg både blevet medlem af fagforeningen og af regionsbestyrelsen.

Jeg vil gerne have indflydelse på de tiltag, der er i min fagforening og være med til at sørge for, at medlemmerne får mest muligt ud af deres kontingentkroner. Derfor stillede jeg op til regionsbestyrelsen.

Heidi Diberg Lund 200 150 Heidi Diberg Lund, 31 år, vikar, gift, 2 børn
Nyvalgt bestyrelsesmedlem i region Sydjylland:
Det var lidt spontant, at jeg stillede op til bestyrelsen, men jeg kan godt lide bestyrelsesarbejde og det at være i rollen som facilitator. Jeg har også prøvet meget i mit arbejdsliv, både at være ledig, blive fyret og være vikar, så jeg kan være repræsentant for en bred gruppe medlemmer. Desuden er jeg meget optaget af at få fagligheden ind i de arrangementer, vi tilbyder til medlemmerne, så de kan bruge dem aktivt i deres arbejdsliv.
Lene Holm Nyland 200 150 Lene Holm Nyland, 52 år, ledig, gift, 1 barn
Nyvalgt bestyrelsesmedlem i region Sydjylland:

Jeg valgte at stille op, fordi jeg synes, jeg har overskud til det nu og derfor gerne ville tage en tørn for foreningen og få lidt indflydelse på, hvad vi kan tilbyde. Jeg vil gerne være med til at lave nogle gode arrangementer for medlemmerne. Jeg ser også frem til at få et godt netværk igennem dette frivillige arbejde.