Er fremtiden for Frie Funktionærer forretning eller forening?

Er fremtiden forretning eller forening?

Skal Frie Funktionærer fortsat være en forening med fokus på at varetage lønmodtagernes interesser eller bevæge sig mod en mere forretningsorienteret kultur? Frie Funktionærers direktør er ikke i tvivl om svaret.

Hanne Buch, 52 år, var blandt de fremmødte til Frie Funktionærers årlige generalforsamling i Odense i februar.
- Jeg synes, man skal bakke op om en demokratisk forening, derfor kommer jeg til generalforsamlingen, fortæller Hanne Buch.

Hanne Buch er blandt de godt 3 procent af medlemmerne, der aktivt møder op og støtter medlemsdemokratiet i foreningen. Men en stor del af de resterende 97 procent af medlemmerne engagerer sig ikke direkte i deres forening.

Nyt syn på fagforeningen

Fagforeningerne bygger ikke længere på det samme fundament, som de gjorde, da de blev dannet.
- Kampen for sagen sælger ikke længere billetter. De medlemmer, I skal hverve nu, har mere fokus på, hvad de får for kontingentkronerne, og der kommer Frie Funktionærer i skarp konkurrence med de gule fagforeninger, hvor prisen er presset i bund, siger Carsten Lê Madsen, ekspert i strategi og ledelse i faglige organisationer. Af samme årsag mener han, det er nødvendigt at holde fokus på forretningen, hvis foreningen skal overleve.

Den betragtning er Frie Funktionærers direktør Jørgen G. Jørgensen ikke uenig i.
- Vi har selvfølgelig det forretningsmæssige hensyn, at det skal løbe rundt at drive foreningen, men vi varetager i første række lønmodtagernes interesser. Vi bruger forretningen som motor til at udvikle foreningen.

Fokus på medlemmerne

Netop den grundtanke, at foreningen er til for medlemmerne og agerer ud fra det, har Jørgen G. Jørgensen et godt eksempel på.
- For ca. et år siden havde vi et lønforsikret medlem, som vi afslog at udbetale ydelse til, fordi han ikke opfyldte de betingelser, der var for varsel af ledighed ved lønsikring. Vi tabte sagen i forsikringsankenævnet.
Bestyrelsen valgte at gå tilbage i tiden og undersøge, om der var nogen, der tidligere havde fået frataget ydelsen ud fra de gamle betingelser, som viste sig ikke at være juridisk gældende. De havde krav på tilbagebetaling.
- Det havde vi ikke behøvet at gøre, siger Jørgen G. Jørgensen, men vi gør det, fordi vi er en lønmodtagerforening. Vi havde 20 sager, hvor vi tog kontakt til hver enkelt. Det er helt naturligt at gøre, fordi vi varetager lønmodtagernes interesser.

Kan man gøre begge dele?

Overvejelsen om en mere klar adskillelse mellem forretning og forening har også været vendt i Frie Funktionærer.
- Hovedbestyrelsen har drøftet professionalisering ved at supplere den folkevalgte bestyrelse med erhvervsfolk. Men det har der ikke været stemning for, da bestyrelsen ønsker at bevare nærhed og medlemsdemokrati, forklarer Jørgen G. Jørgensen.

Find balancen mellem interessefællesskab og serviceorganisation

Carsten Lê Madsen mener, at ledelsen skal være skarp på at finde balancen mellem interessevaretagelse og udbytte – forening og forretning.
- Fagforeningen skal både formå at samle medlemmerne i et interessefællesskab og skabe opbakning til foreningens værdigrundlag. Samtidig skal de behandle hvert medlem unikt og matche deres services bedst muligt til hver enkelt til den lavest mulige omkostning, siger han.