FF212 - Netværk

FF212 - Netværk til nyt job

FF 212 er et netværk med adgang til nye karrieremuligheder for lønsikrede hos FF Forsikring.

FF212-netværket består af lønforsikrede, der enten er i opsigelsesperiode eller er blevet ledige. Men med tiden vil det blive mere end det, fordi planen er, at alle, som aktivt har deltaget i FF212 og kommer i job, stadig vil være en del af netværket. Dermed bliver de ambassadører for andre i netværket, der leder efter nye udfordringer.

Stort potentiale i netværksdeling

Idéen med FF212 er at skabe et seriøst netværk baseret på deltagernes eget engagement, hvor lønsikrede skaber jobs til andre lønsikrede.

Der er stort potentiale i at sætte mennesker sammen, der alle har en fælles interesse. Nemlig et hurtigt og langvarigt afsæt til nye karrieremuligheder igennem medlemmernes individuelle netværk. Det er med andre ord netværksdeling.

Men fælles for de fleste netværk i dag er udfordringen i at fastholde entusiasmen og værdien i netværket. Det kræver engagement, interessante aktiviteter og konstant værditilførsel.

Første netværksmøde afholdt i Vejle

Bl.a. udfordringen i at fastholde engagementet blev diskuteret på det første netværksmøde hos Danfoss i Vejle den 3. februar 2012. Derfor blev der valgt en styregruppe på tre personer blandt de lønsikrede, der som en slags “bestyrelse” overordnet styrer netværket.

FF212 på LinkedIn

Der er oprettet en LinkedIn-gruppe med navnet FF212. Det er det officielle netværksforum, hvor medlemmerne af det lukkede netværk frit kan informere hele gruppen eller enkelte medlemmer om jobåbninger eller andre emner. Dermed kan netværksdeltagerne hele tiden se de andres profiler og kompetencer, når de skal markedsføres over for potentielle kontakter.

Aktiviteter i netværket vil bl.a. være virksomhedsbesøg, statusopdatering fra hvert enkelt medlem, fysiske aktiviteter og diverse indlæg samt inspiration fra erhvervslivet om jobsøgning.