De gule fagforeninger

De gule fagforeninger er politisk uafhængige, i modsætning til de traditionelle fagforeninger. Hvad betyder det så at være medlem af en politisk uafhængig fagforening?

En gul fagforening

Frie Funktionærer er hverken en gul eller en rød fagforening. Vi mener nemlig, at man nødvendigvis ikke skal putte alt i kasser, både når det gælder fagforeninger, og når det gælder vores medlemmer. Når det er sagt, så er der traditionelt en opdeling af fagforeninger i ”de røde” og ”de gule.” 

Det typiske er, at en gul fagforening organiserer lønmodtagere, nogle af dem selvstændige, inden for forskellige faglige områder, og at fagforeningen ikke er medlem af en centralorganisation, dvs. LO, AC eller FTF.

Den største forskel på en "gul" fagforening og en traditionel fagforening er, at de gule fagforeninger ikke - eller kun i begrænset omfang - forhandler overenskomster. Nogle vil gerne, men har ikke nok medlemmer på de enkelte arbejdspladser til, at det giver mening.

Blandt dem, man kalder de gule fagforeninger, er forskellene meget store, ikke mindst i holdninger, værdigrundlag og arbejdsmåder. Det giver derfor ikke mening at slå dem sammen til én kategori. Nogle af de gule fagforeninger har en særlig ideologi, som de støtter. Derfor er det nødvendigt at have nuancerne med, når man snakker om fagforeninger. Vi har ikke ét homogent arbejdsmarked, men derimod mange forskellige brancher, virksomheds- og medarbejdertyper. Hvad der er logisk et sted, kan være helt uaktuelt et andet sted. Det rigtige for det ene individ kan være forkert for et andet. I Frie Funktionærer er vi hverken forbundet med et politisk parti eller et andet særligt område. Vi sætter det enkelte medlem i centrum.

Valg af fagforening hænger sammen med den enkeltes ansættelsesforhold og grundholdninger til fx forholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager. I Frie Funktionærer har vi et helhedssyn, idet vi synes, at det afgørende for løn- og arbejdsvilkårene er en kombination af lønmodtagernes kompetencer og virksomhedernes konkurrenceevne. Vores tilgang til at rådgive og vejlede vores medlemmer er, at Frie Funktionærer er en moderne demokratisk fagforening, der varetager medlemmernes individuelle interesser i arbejdslivet.

Er det nødvendigt at være i en fagforening?

Når ikke man har en overenskomst på sit arbejde, er der nogle, der vælger fagforeningen fra. Men netop af samme grund er det ekstra vigtigt at melde sig ind i en fagforening, fordi du ikke er beskyttet af overenskomstens retningslinjer.

I Frie Funktionærer er du sikret juridisk hjælp, hvis du får en konflikt med din arbejdsgiver, eller du bliver sygdomsramt og ikke kan arbejde, som du tidligere har gjort. Du kan også få råd og vejledning til din karriere, og samtidig er der en masse medlemstilbud med gode rabatordninger og ferieboliger til en fordelagtig medlemspris.

Hos Frie Funktionærer kan du forvente….

  • Er politisk neutral
  • Støtter det frie valg
  • Anerkender overenskomster
  • Går ind for organisationsfrihed
  • Er individuelt orienteret
  • Du ejer din egen sag
Meld dig ind i fagforeningen her
KUN 69,- pr. md.

Vi er en fri og uafhængig fagforening. Og vores eksperter er specialister i at hjælpe medlemmer ansat på individuelle vilkår. Vores opgave er at give dig økonomisk tryghed og støtte dig i at få mest muligt ud af dine kompetencer og fremme din personlige udvikling og karriere.

Frie Funktionærer giver dig råd og vejledning, når ikke du er beskyttet af overenskomstens retningslinjer.

Vi varetager dine interesser, fordi vi er overbeviste om, at det er den personlige rådgivning, der hjælper medlemmet bedst, både ved karriereudvikling og når der opstår en konflikt. Som medlem af Frie Funktionærer bliver du derfor rådgivet ud fra dine behov og personlige overvejelser, også når en konflikt skal løses på arbejdspladsen. Det betyder også, at man som medlem af Frie Funktionærer ejer sin egen sag, i modsætning til den traditionelle fagbevægelse, hvor sager bliver ført af principielle grunde, også selvom det enkelte medlem ikke har interesse i det.

Hvilken fagforening?

Hos Frie Funktionærer mener vi, at nuancerne er med til at gøre forskellen. Hvad der kan forekomme helt rigtigt i én situation, kan være helt forkert i en anden situation. Det er en vigtig vinkel her hos Frie Funktionærer. Vi har fokus på, at arbejdsmarkedet består af mange forskellige brancher, og at en ensrettet rådgivning ikke giver svaret på konkrete udfordringer eller løser konflikter. I stedet er det den personlige sparring og rådgivning, der gør forskellen for den enkelte.

For nogle er det afgørende, at en fagforening laver overenskomster og har et kollektivt tillidsmandssystem. Og de skal vælge medlemskab af en af de traditionelle fagforeninger, der har tilknytning til den røde fløj i det politiske landskab.

Hvis du ønsker en fagforening, der varetager dine individuelle interesser i arbejdslivet og du ønsker at kunne få rådgivning fra nogle, der har ekspertviden om funktionærer, så er Frie Funktionærer det oplagte valg.

På det danske arbejdsmarked har vi over de seneste årtier haft en kraftig stigning i antallet af funktionæransatte og et tilsvarende fald i industrijob, der traditionelt har haft kollektive overenskomster. Udviklingen i arbejdsstyrkens sammensætning har derfor skabt et behov for moderne fagforeninger, der tager udgangspunkt i det enkelte medlem. En stigning i antallet af funktionærer på arbejdsmarkedet kræver selvfølgelig en fagforening, der varetager de behov for karrieresparring, juridisk rådgivning og vejledning, som en funktionær har. Derfor er Frie Funktionærer det foretrukne valg for dig, der er ansat som funktionær, især hvis du er ansat på individuelle vilkår.