Priser på fagforening og a-kasse

Pr. 1. januar 2018Fuldtid pr. månedDeltid pr. måned
Fagforening - Frie Mini * 69 kr. 69 kr.
Fagforening - Frie Favorit 159 kr. 159 kr.
Fagforening - Frie Elite ** 229 kr. 229 kr.
A-kasse 475 kr. 358 kr.
A-kasse (fyldt 60 år og på efterløn) 468 kr. 353 kr.
A-kasse (seniormedlemskab for folkepensionister) 124 kr. 124 kr.
Efterlønsbidrag 502 kr. 334 kr.

*) Skal bestilles med a-kasse eller lønsikring.
**) Skal bestilles med lønsikring. Som medlem af fagforeningen med Frie Elite, får du rabat på lønsikring.

Når du bliver medlem af fagforeningen, får du de 3 første måneder gratis.

Billig a-kasse

Det skal ikke være dyrt at forsikre sig mod arbejdsløshed. Derfor har vi gjort det så billigt som overhovedet muligt at blive medlem af Frie Funktionærers a-kasse. Se prissammenligning

Kontingentet til Frie Funktionærers a-kasse er fradragsberettiget. Vi giver SKAT besked om dine indbetalinger, så du automatisk får tildelt fradraget.

For fuldtidsforsikrede udgøres kontingentet af et forsikringsbidrag til staten på 351 kroner og et administrationsbidrag til a-kassen på 124 kroner. For deltidsforsikrede er forsikringsbidraget 234 kroner, mens administrationsbidraget til a-kassen er 124 kroner. Kontingentet opkræves kvartalsvis eller månedsvis forud. Ved månedsvis opkrævning tillægges et administrationsgebyr på 15 kroner.

Kontingentfritagelse

I en række situationer har du mulighed for at blive helt eller delvist fritaget for at betale kontingent. Læs mere om dine muligheder for kontingentfritagelse.