Jim Ring har tegnet lønsikring gennem Frie Funktionærer

Jeg kunne blive boende i mit hus takket være lønsikring

For mange mennesker kan hverdagen simpelthen ikke hænge sammen, hvis de mister deres arbejde. Derfor vælger de at tegne en lønsikring.

I perioden 2010 til 2014 er antallet af danskere, der har tegnet en privat lønforsikring, mere end fordoblet fra 80.000 personer i 2010 til 189.000 i 2014.

Udviklingen kan tilskrives den lange og hårde politiske debat om dagpengesystemet, som har skabt stor usikkerhed for, hvilken hjælp man kan forvente at få fra det offentlige system, hvis man rammes af arbejdsløshed. Samtidigt er danskerne blevet forskrækkede over, hvor stort et problem arbejdsløshed har været for vores samfund, og skulle man selv komme til at stå uden arbejde, risikerer mange at få privatøkonomien udhulet, mens de er ledige.

Råd til at blive boende i huset

En af dem, der har tegnet lønsikring, er Jim Ring. Han forlod jobbet som Service Delivery Manager i juni 2015 på grund af en større omorganisering af virksomheden.

”Dagpengeloftet er alt for lavt, hvis du spørger mig. Det ville jeg slet ikke kunne leve af. Havde jeg ikke haft en lønsikring, havde jeg potentielt været nødt til at flytte”, forklarer Jim Ring.

Effektivt genplaceringsforløb

Ud over at være sikret en højere indkomst ved ledighed, indeholder en lønsikring også et meget effektivt genplaceringsforløb, som forsikringstagerne allerede under opsigelsesperioden i deres nuværende job indsluses i. Halvdelen af dem finder nyt job i opsigelsesperioden og når derfor aldrig at blive ledige.

For Jim Ring var genplaceringsforløbet meget vigtigt, fordi det hjalp ham med at finde det rigtige job.

”Lønsikring er for mig ikke et mål i sig selv, men det giver ro til at tænke over, hvad man så vil lave. I bund og grund handler det om hurtigt at komme i arbejde og i det rigtige arbejde, så hverdagen er oppe at køre igen. Det har coachforløbet hjulpet mig til,” siger Jim Ring.