Snart færdig med uddannelsen - hvad med studiejobbet?

Snart færdig med uddannelsen - hvad med studiejobbet?

Vær opmærksom på de komplicerede regler, hvis du har studiejob og måske skal have dagpenge.


Når du er færdig med din uddannelse, kan du få 13.323 kr. i dagpenge om måneden som medlem af Frie Funktionærers a-kasse. Hvis du er forsørger, er beløbet lidt højere, nemlig 15.279 kr. pr. måned.

Ret til dagpenge

  • Medlem af a-kassen i mindst 1 år: Du kan få dimittend-dagpenge fra din første ledighedsdag.
  • Medlem af a-kassen under 1 år: Du kan få dimittend-dagpenge fra én måned efter, du afslutter uddannelsen.

Husk to ugers fristen

Senest to uger efter, du afslutter din uddannelse, skal vi modtage en særlig dimittend-erklæring fra dig. Misser du to-ugers fristen, kan du kun blive optaget som et almindeligt medlem og skal dermed bl.a. opfylde et krav om 1 års medlemskab og et indkomstkrav for at få ret til dagpenge.

Vi kontakter dig et par uger før, du slutter din uddannelse, så vi sammen kan sikre dig de bedste muligheder.

Hvis du har et studiejob

Et studiejob ved siden af studiet er et godt springbræt til dit arbejdsliv efter endt uddannelse – og jo mere relevant, dit studiejob er for din uddannelse og jobønsker, des bedre. Så måske overvejer du at fortsætte i jobbet som færdiguddannet, indtil drømmejobbet dukker op.

Har du et job ved siden af studiet, er der en række regler, du skal kende, da de kan have betydning for udbetaling af dine dagpenge.

Vil du stoppe med dit studiejob?

Er planen, at du vil stoppe med dit studiejob og søge om dagpenge, er det vigtigt, at du fratræder dit studiejob samtidig med, at du afslutter din uddannelse. Ellers får du som udgangspunkt en karantæne, før du kan få dagpenge. Karantæne betyder, at du ikke kan få dagpenge de første 111 timer, fra du har dagpengeret, og fra du har tilmeldt dig som ledig og arbejdssøgende på jobnet.dk.

Der er faktisk situationer, hvor du ikke kan undgå karantæne, hvis du selv siger studiejobbet op. Det er, hvis du har været medlem af a-kassen i mindst et år og har tjent minimum 228.348 kr. inden for de seneste tre år. Det er meget kringlede regler, så vi opfordrer dig til at kontakte os, hvis du overvejer selv at opsige dit studiejob.

Hvis du er løs vikar/tilkaldevikar

Hvis du er løs vikar eller ansat fra dag til dag, ophører dit ansættelsesforhold i princippet, hver gang arbejdsdagen slutter. Du behøver derfor ikke opsige dit job og vil heller ikke få karantæne, hvis du stopper med at arbejde.

Vil du fortsætte med dit studiejob?

Hvis du fortsætter i dit studiejob, efter du er færdig med din uddannelse, har du mulighed for at søge om supplerende dagpenge fra a-kassen. For at få supplerende dagpenge skal du tilmeldes som ledig og arbejdssøgende på jobnet.dk og aktivt søge arbejde på fuldtid.

Hvis du har et opsigelsesvarsel i din kontrakt, skal din arbejdsgiver udfylde en frigørelsesattest og dermed frasige sig et opsigelsesvarsel fra din side, så du kan stoppe fra dag til dag, hvis du bliver tilbudt et fuldtidsarbejde. Frigørelsesattesten skal sendes til a-kassen i forbindelse med, du melder dig ledig (der er en indsendelsesfrist på fem uger). Vi anbefaler, at du kontakter os for nærmere afklaring af muligheden for supplerende dagpenge.

Læs mere om supplerende dagpenge.

Oprettet: 24-04-2018