Opsigelsesfristen er afgørende for hjælp til ledige

Beskæftigelsesministeren har lyttet til Frie Funktionærer

I maj måned var Frie Funktionærer på besøg hos beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, der har ladet sig inspirere af lønsikringssystemet i det nye a-kasseforsøg med en friere model for indsatsen over for de ledige.


I Frie Funktionærer glæder vi os over, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har lyttet til vores opfordring om at igangsætte et forsøg med fri a-kasser, da vi holdt møde med ham i beskæftigelsesministeriet i maj måned.

Vi anbefalede beskæftigelsesministeren en forsøgsordning med mere frihed i indsatsen over for de ledige og pegede på, at vi er klar til at være med i forsøget, fordi vi vil kunne få flere ledige hurtigere i job, hvis vi får frie hænder til at tilrettelægge kontakten med de ledige, så den matcher den enkeltes behov frem for at være underlagt en række proceskrav. Med de erfaringer, Frie Funktionærer har med at drive lønforsikring gennem de sidste 10 år, ved vi, at det har afgørende effekt at starte indsatsen allerede i opsigelsesperioden, og det har beskæftigelsesministeren lyttet til og taget med i aftalen.

Frihed skaber resultat

Det er først senere på året, det bliver afklaret, hvilke a-kasser, der kommer med i forsøget, og hvordan det skal foregå, men vi er mere end klar til at påtage os ansvaret og opgaven med frie hænder i indsatsen over for ledige.

Ledighedsprocenten for a-kasserne samlet ligger på 3,5 %. For Frie Funktionærers a-kasse er tallet 3 %. Blandt de medlemmer, der har tegnet lønsikring, er ledigheden helt nede på 2 %, hvilket tydeligt vidner om effekten af den tidlige indsats over for de ledige. Her er der langt højere grad af frihed i indsatsen, og vi kan se, at det virker.

Friheden giver nemlig plads til at eksperimentere og udfordre alt det, vi plejer at gøre. Vi har stor viden om og erfaring med, hvad der skal til, for at de ledige ikke skal bruge al deres tid på at rende til møder og samtaler i både jobcenteret og a-kassen, men i stedet kan få en individuel og motiverende indsats ét sted fra.

One size passer ikke alle

Dertil kommer den generelle betragtning, at one size bare ikke passer alle. En nyuddannet kontorassistent og en forsikringsmægler med 12 års erfaring har ikke brug for den samme hjælp til at komme i job – de har brug for et individuelt tilpasset forløb, der tager udgangspunkt i netop deres situation. Mens den ene måske skal have hjælp til at skrive en ansøgning, sætte et CV op eller lære at gå til jobsamtale, kan det være fuldstændig spild af tid for den anden.

Derfor er det nuværende og meget rigide system uhensigtsmæssigt, så både a-kassen og de ledige bruger ressourcerne på ting, der ikke reelt får den enkelte tættere på et job. Det kan vi gøre langt bedre, og det vil vi gerne hjælpe med at bevise gennem forsøgsordningen, så de ledige oplever en motiverende og effektiv jobindsats allerede fra deres opsigelsesperiode.

Oprettet: 12-09-2018