Opholdskrav for dagpengemodtagere

Opholdskrav for dagpengemodtagere

Politikerne vil begrænse muligheden for dagpenge. Det rammer alle a-kassemedlemmer, der ikke har boet i Danmark i syv ud af de seneste otte år.


Hvis Regeringen og Dansk Folkeparti får deres vilje, vil din ret til dagpenge fra næste år afhænge af, hvor mange år du har opholdt dig i Danmark.

For i forbindelse med skatteaftalen ønsker de nemlig at indføre et opholdskrav, der betyder, at du skal have haft adresse herhjemme i syv ud af de seneste otte år for at få ret til dagpenge. Det gælder også, selvom du har indbetalt til en a-kasse og ellers opfylder alle optjeningsprincipper.

I praksis vil det både ramme udlændinge, der arbejder i Danmark og danskere, der tager udenfor EØS (dvs. til alle andre lande end EU, Norge, Island og Lichtenstein) for at samle erfaringer og dygtiggøre sig i mere end et år. Medmindre det er i forbindelse med uddannelse eller udsendelse vil de nemlig ikke have ret til dagpenge, når de vender hjem igen.

Aftalen er ikke vedtaget endnu, og derfor er det fortsat usikkert, om ændringerne bliver en realitet.

Spørgsmål og svar: Sådan påvirker opholdskravet dig

Q: Bliver jeg berørt, hvis jeg er ledig nu?
A: Nej. Der er lagt op til, at opholdskravet kun skal gælde, når man starter en ny to-årig dagpengeperiode. Er du ledig nu, vil du derfor uanset hvad ikke blive ramt af stramningerne.

Q: Hvilke muligheder har man, hvis man mister retten til dagpenge?
A: Hvis opholdskravet begrænser din ret til dagpenge, kan du i stedet sikre dig med en lønsikring fra Frie Funktionærer. Den gælder allerede tre måneder efter du er vendt tilbage til Danmark, dækker indkomsttab og sikrer individuel rådgivning ved ledighed. Udenlandske statsborgere, der arbejder i Danmark, kan også tegne en lønsikring. Derudover er det muligt at søge om integrationsydelse i den kommune, man bor i.

Q: Hvornår træder opholdskravet i kraft?
A: Det er vigtigt at understrege, at der foreløbig kun er tale om en politisk aftale. Den er endnu ikke stillet som forslag til Folketinget eller vedtaget ved lov. Bliver den det, vil den blive gradvist indfaset fra januar 2019 og frem til 2021.

Hvis du har flere spørgsmål, så ring til os på 63 13 85 50.

FAKTA:

  • Med opholdskravet skal du have boet i Danmark i syv ud af de seneste otte år for at have ret til dagpenge.
  • Kravet gælder, selvom du har indbetalt til en a-kasse og opfylder de øvrige betingelser.
  • Undtagelser fra reglerne er, hvis du udstationeres for en dansk arbejdsgiver/på et dansk skib, eller hvis udlandsopholdet er i forbindelse med uddannelse.
  • Hvis opholdskravet vedtages, træder det i kraft i 2019 og indfases gradvist indtil 2021.

Oprettet: 21-02-2018