Nye regler for supplerende dagpenge fra 1. oktober 2018

Nye regler om supplerende dagpenge

Den 1. oktober 2018 kommer der nye regler om supplerende dagpenge, og det betyder en række ændringer - både hvis du har lønarbejde eller selvstændig bibeskæftigelse.

Fra den 1. oktober 2018 vil du have mulighed for at forlænge perioden med ret til supplerende dagpenge med op til 12 uger.

  • De 30 uger med ret til supplerende dagpenge kan forlænges til 42 uger. Dog ikke, hvis du har opbrugt de 30 uger før den 1. oktober 2018.
  • Én månedsindberetning med mere end 146 løntimer (118 timer for deltidsforsikrede) giver ret til fire ugers forlængelse.
  • Forlængelsen sker på baggrund af løntimer, som din arbejdsgiver har indberettet til SKAT inden for de seneste 12 måneder. A-kassen beregner din forlængelse, når du nærmer dig de normale 30 uger med supplerende dagpenge.
  • Der kan forlænges for fire uger ad gangen, i alt tre gange.

Når du har opbrugt de 30 uger med ret til supplerende dagpenge, bliver du udelukket for supplerende dagpenge i de uger, hvor du efterfølgende har arbejdstimer. I de uger, hvor du ikke har arbejde, får du dagpenge.

Arbejdsfordeling

Bliver du omfattet af arbejdsfordeling, er det andre regler, der regulerer perioden. Du er derfor i udgangspunktet ikke begrænset til perioden på 30 uger. 

Læs mere om de generelle og nuværende regler for supplerende dagpenge.

Selvstændig bibeskæftigelse

Fra den 1. oktober 2018 ensrettes reglerne for supplerende dagpenge ved lønarbejde og selvstændig bibeskæftigelse.

Det vigtigste nye for dig, der i dag har a-kassens godkendelse til at drive selvstændig bibeskæftigelse med dagpenge, er, at du fra den 1. oktober 2018:

  • Kan fortsætte med virksomheden, men de 78 uger med mulighed for at få supplerende dagpenge ved siden af forkortes til i alt 30 uger. Din tidligere ret til 78 uger falder dermed bort, uanset om du har forbrugt retten eller ej.
  • Også får 30 ugers tilladelse fra 1. oktober, selvom du på det tidspunkt har mindre end 30 uger tilbage af din nuværende tilladelse på 78 uger.
  • Må arbejde i din virksomhed på alle tider af døgnet – det vil sige også i dagtimerne 8-17.
  • Får mulighed for at arbejde på fuld tid i virksomheden i en periode uden at modtage dagpenge og dermed sætte dine supplerende dagpenge på pause.
  • Skal tælle eventuelle uger med supplerende dagpenge til lønmodtagerarbejde med i de 30 uger.
  • Får mulighed for at forlænge perioden, hvor du får supplerende dagpenge ved siden af din selvstændige bibeskæftigelse, med op til 12 uger.

Fra oktober 2018 er det fortsat en grundlæggende forudsætning for at kunne få dagpenge, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet, blandt andet ved at være jobsøgende og kunne tage fuldtidsarbejde på almindelige løn- og ansættelsesvilkår med dags varsel. Det må en bibeskæftigelse ikke stå i vejen for.

Inden de nye regler for selvstændig bibeskæftigelse træder i kraft i efteråret, vil vi kontakte dig om, hvad de betyder for netop dig, hvis du til den tid er ledig med selvstændig bibeskæftigelse.

Oprettet: 26-06-2018