Generalforsamlinger 208

Generalforsamlinger i de 8 regioner

Sæt allerede nu kryds i kalenderen i februar/marts måned, hvor vi afholder regionsgeneralforsamlinger 8 steder i landet.


På generalforsamlingerne har du mulighed for at møde bestyrelsen i dit lokalområde, og alle steder vil der være spisning og et eventuelt arrangement i forlængelse af den formelle del. Så snart endeligt program er på plads, kan du læse mere og tilmelde dig under arrangementer.

Datoer for de 8 generalforsamlinger

06.02.2018 Sjælland
07.02.2018 Hovedstaden
21.02.2018 Fyn
22.02.2018 Sydjylland
28.02.2018 Nordsjælland
06.03.2018 Midtjylland Vest
07.03.2018 Nordjylland
08.03.2018 Midtjylland Øst

Vil du opstille til bestyrelsen?

Hvis du overvejer, om en post i regionsbestyrelsen kunne være noget for dig, så er du meget velkommen til at skrive til os på medlemsaktiviteter@f-f.dk.

Dagsorden, jf. vedtægten

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Behandling af indkomne forslag.
  4. Forelæggelse og godkendelse af regionsregnskab.
  5. Valg af formand, 4/6 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter.
  6. Eventuelt valg af 1 seniorrepræsentant og 1 uddannelsesrepræsentant.
  7. Eventuelt.

 

Oprettet: 05-01-2018