Claus Carsten opfordrer HK til at konkurrere på lige og sandfærdige vilkår.

HK misbruger OK18 til at hverve medlemmer

I jagten på at lokke medlemmer til bruger HK de igangværende forhandlinger om løn og vilkår til at misinformere.


Frie Funktionærer og HK har altid været konkurrenter og henvendt os til de samme ansatte, nemlig funktionærer. I lige så lang tid har vi været uenige om, hvorvidt det at være dækket af en overenskomst er det vigtigste, eller om det – mener vi – for mange ansatte giver mere mening med et mere individuelt fokus.

Men der er forskel på fair og sund konkurrence, og det er ikke fair at bruge de igangværende forhandlinger om løn og vilkår til at misinformere i jagten på at lokke medlemmer til. Sidstnævnte forsøger HK sig med, og det vil vi på det kraftigste kritisere.

I et blad, der udkom 24. januar, skriver deres juridiske konsulent nemlig, at alle ansatte – uanset om de er medlem af HK eller ej – vil stå uden løn, hvis forhandlingerne ender i konflikt. Det er lodret forkert, og det burde han med sin faglige baggrund vide.

Fakta

Faktum er, at en lockout kun vil omfatte de organiserede HK-medlemmer, og at alle andre fortsat vil kunne gå på arbejde og derfor også have ret til at få sin fulde løn. Det står klart og tydeligt som punkt 1 i Moderniseringsstyrelsens vejledning om emnet.

I bladet fortæller den juridiske konsulent også, at medlemmer af HK alligevel vil få en del af indkomsten dækket af fagforeningen, og skriver derefter direkte til medlemmerne, at ’du kan fortælle din kollega, at hun bare skal være meldt ind senest 28. februar, hvis hun vil være omfattet af fuld løn under konflikt.”

Den formulering fortæller tydeligt om formålet med den bevidste misinformation – nemlig at få flere til at melde sig ind i HK. Hvis det sker på baggrund af usandheder som i dette tilfælde, er det hverken respektfuldt over for de evt. nye medlemmer eller den danske model.

Vi tager meget gerne imod fair konkurrence, men opfordrer HK til fremover at holde sig til sandheden.

Debatindlæg af juridisk chef Claus Carstensen, bragt på altinget.dk den 1. februar 2018.

 

Oprettet: 02-02-2018