Frivilligt, ulønnet arbejde - hvad må du?

Frivilligt, ulønnet arbejde - hvad må du?

Den 1. januar 2018 trådte nye regler for frivilligt, ulønnet arbejde i kraft. Det påvirker både, hvor og hvor meget du må arbejde uden at blive trukket i dagpenge eller efterløn.


Arbejde medfører som udgangspunkt fradrag i dagpenge og efterløn. Det gælder både lønnet og ulønnet arbejde, også selvom du udfører arbejdet uden for normal arbejdstid eller på helligdage. Men der er dog undtagelser.

Ledige kan nemlig arbejde frivilligt i op til 44 timer om måneden og efterlønsmodtagere i op til 65 timer om måneden uden at blive trukket i dagpenge eller efterløn, hvis det ulønnede arbejde udføres hos frivillige organisationer eller foreninger.

Hvor må du arbejde?

Med den nye lov følger også en ny definition af, hvilke steder du kan arbejde frivilligt uden at blive modregnet i din udbetaling.

Arbejdet skal være hos en frivillig organisation, forening og lignende. Helt konkret er der fire kriterier, der skal være opfyldt hos organisationen eller foreningen:

  1. Den skal være grundlagt på et frivilligt initiativ.
  2. Dens primære formål er ikke at skabe overskud.
  3. Bestyrelsen arbejder frivilligt.
  4. Medlemskab er frivilligt.

Du kan ikke lave frivilligt, ulønnet arbejde i offentlige, private eller socialøkonomiske virksomheder uden at blive modregnet i dagpenge eller efterløn fra første time.

Eksempler på hvor det er tilladt

Frivilligt, ulønnet arbejde, som kan udføres i op til 44/65 timer om måneden uden fradrag, kan fx være:

  • Rådgivning, herunder telefonrådgivning, der forudsætter en særlig uddannelse.
  • Fitness-instruktør, såfremt arbejdet udføres i en frivillig organisation m.v.
  • Dagligt salg af varer m.v. i foreningskiosk eller lignende.
  • Socialrådgiver på krisecenter.
  • Jurist i retshjælp.
  • Lektiehjælp og undervisning for en frivillig organisation m.v.

Reglerne for frivilligt ulønnet arbejde er de samme, uanset om man er på efterløn eller dagpenge – det er alene timegrænsen, der er forskellig.

Frivillige, ulønnede aktiviteter

Der er ikke sket ændringer i de frivillige, ulønnede aktiviteter, som kan udføres uden fradrag.

Ved aktiviteter forstås arbejde, der ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som udføres frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende. Det kunne fx være besøgsven, ekspedient i genbrugsbutikker eller som ulønnet træner i en sportsklub.

Få det godkendt inden du starter

Har du lyst til at give dig i kast med frivilligt arbejde som efterlønner eller ledig, skal du for en sikkerheds skyld kontakte a-kassen. Her kan du få vejledning og oplysning om, hvorvidt netop det frivillige arbejde, som du har overvejet, er inden for rammerne af det tilladte.

Oprettet: 22-02-2018