Ny politisk aftale giver forbedringer for de ledige og a-kasserne fra juli 2019.

Forbedringer på vej for ledige

Et bredt flertal i Folketinget har endelig aftalt en længe ventet forenklingsaftale for ledige, der træder i kraft fra juli 2019.

Aftalen byder på mange gode tiltag med forenklinger, der til næste år skal være med til at gøre reglerne for ledige mere meningsfulde og give udvalgte a-kasser mere frihed, når det gælder hjælpen til nyledige.

Aftalen vil bl.a. betyde:

  • Færre krav til de ledige
  • Mere ansvar til a-kasserne
  • Videosamtaler
  • Bedre tilsyn med jobcentre
  • Regler, der er til at forstå

Formålsløse regler falder bort

I dag skal ledige tjekke jobforslag på jobnet.dk mindst en gang om ugen - ellers bliver man afmeldt som ledig og mister dagpenge, indtil man har tilmeldt sig igen. En urimelig regel, der forsvinder pr. 1. juli 2019.

A-kasserne kan benytte videosamtaler ved fællessamtaler, frem for at skulle bruge mange timer på landevejene til og fra jobcentrene. Den tid kan vi bruge meget bedre på vejledning og på at hjælpe vores ledige medlemmer i job.

Kravet om aktivering ændres til kun ét krav til aktivering inden for de første seks måneders ledighed. Efter aktiveringstilbuddet bliver det op til jobcenteret at vurdere, hvornår den enkelte har brug for en mere intensiveret indsats.

Aftalen stiller generelt kommunerne, og dermed jobcentrene, mere frit i forhold til, hvordan de griber indsatsen over for ledige an. Til gengæld vil de blive målt på, hvor gode de er til det, sammenlignet med andre kommuner, og bliver straffet, hvis de ikke sørger for, at de ledige får de rette tilbud.

Væk med jobsøgningskrav for dem, der er på vej i job

En vigtig ting i aftalen er, at ledige, der har mindre end seks uger, til de er i job, skal på barsel eller efterløn, bliver fritaget for jobsøgningen i den periode. Det giver ikke nogen mening, at ledige med en ansættelseskontrakt i hånden, helt frem til første arbejdsdag skal fortsætte med at skrive ansøgninger til stillinger, de hverken ønsker eller har brug for. Det er spild af både den ledige og arbejdsgivernes tid. Derfor er det glædeligt, at den politiske aftale gør op med dette regeltyranni. Man skal dog stadig være til rådighed for formidlet, midlertidigt arbejde frem til ledigheden slutter. Et godt og nødvendigt tiltag, som vi og mange medlemmer kan glæde os over bliver indført – men først fra juli 2019.

Forsøg med mere frihed til a-kasserne

Et andet positivt element er mere frihed for a-kasserne. Friheden er dog begrænset til de første tre måneder af ledighedsperioden – men som noget banebrydende nyt i a-kasselovgivningen vil også indsats i opsigelsesperioden indgå som et element.

I Frie Funktionærer glæder vi os over, at beskæftigelsesministeren har lyttet til vores opfordring til at igangsætte et forsøg med fri a-kasser, da vi mødtes med ham i maj måned.

Vi anbefalede beskæftigelsesministeren en forsøgsordning med mere frihed i indsatsen over for de ledige og pegede på, at vi er klar til at være med i et forsøg, for vi vil kunne få flere ledige hurtigere i job, hvis vi får frie hænder til at tilrettelægge kontakten med de ledige, så den matcher den enkeltes behov frem for at være underlagt en række proceskrav.

Initiativet med mere ansvar og større frihed skal gennemføres som et 4-årigt forsøg. Vi er mere end klar til at påtage os ansvaret og opgaven med frie hænder i indsatsen over for ledige og vil naturligvis gerne være blandt de a-kasser, som er med i forsøgsordningen. Det er først senere på året, det bliver afklaret, hvilke a-kasser der kommer med i forsøget, og hvordan det skal foregå.

Først fra juli 2019

Den nye aftale faldt på plads den 23. august 2018 efter mange måneders forhandling. Aftalen er indgået mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

De nye regler træder i kraft fra juli 2019, og du kan se hele aftalen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Oprettet: 03-09-2018