Kontingent 2018

Dit kontingent i 2018

Kontingentet til fagforeningen forbliver uændret, men kontingentet til a-kassen stiger 7 kroner.


På grund af den årlige regulering af de bidrag, som staten opkræver - og som gælder alle a-kasser - samt øgede udgifter ifm. dagpengereformen, vil kontingentet til a-kassen udgøre 475 kr. pr. måned (deltidsforsikrede 358 kr.) i 2018.

Kontingentet er sammensat sådan:Ændring pr. 01.01.18Pris pr. måned
Fagforeningen Uændret Fra 69 kr.
Administrationsbidrag til a-kassen Stiger 5 kr. 124 kr.
Forsikringsbidrag til staten Stiger 4 kr. 344 kr.
ATP Falder 2 kr. 7 kr.
A-kassen i alt Stiger 7 kr. 475 kr.
Fagforening og a-kasse i alt Stiger 7 kr. Fra 544 kr.

Efterløn

Betaler du til efterlønsordningen, stiger dit efterlønsbidrag med 7 kroner om måneden til 502 kr. pr. måned. Efterlønsbidraget opkræves til staten og er ens for alle a-kasser.

Lønsikring

Præmien til Fri lønforsikring og supplerende lønsikring er uændret pr. 1. januar 2018 i forhold til de gældende priser.

Se alle priser

 

Oprettet: 02-01-2018