Afstemning på delegeretmødet den 9. juni 2018

Der er plads til endnu flere medlemmer i Frie Funktionærer

På delegeretmødet den 9. juni 2018 var der genvalg til de tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, og ønsker om mere vækst i fremtiden.


De medlemsvalgte fra landets otte regioner var samlet til delegeretmøde i Nyborg, lørdag den 9. juni 2018, hvor tre af bestyrelsesmedlemmerne var på valg. De blev alle genvalgt.

Sundt afsæt for nye mål

Formand Finn D. Aalestrup, der blev valgt på delegeretmødet i 2016, aflagde for første gang beretning om foreningens aktiviteter og udvikling.

Formanden orienterede blandt andet om, at en af de store opgaver, som den nyvalgte bestyrelse hurtigt skal i gang med, er en opdatering af strategien. Det er i de senere år lykkedes at få skabt nogle attraktive medlemstilbud, der bliver leveret med høj medlemstilfredshed, og det understøttes af høj medarbejdertilfredshed og en sund økonomi.

Men der er plads til flere medlemmer. Det vil være et af indsatsområderne i den strategi, der skal arbejdes med i efteråret 2018.

Nye rutiner for kommunikation med medlemmerne

Også persondataforordningens betydning for kommunikationen med medlemmerne blev nævnt. Al kommunikationen med medlemmerne er flyttet fra e-mails med vedhæftede breve til en digital postkasse på hjemmesiden, under Mit Frie.

Ud over at det er en sikker kommunikation, er fordelen for medlemmerne, at al kommunikation med Frie Funktionærer er samlet et sted.

Fremtiden

Formanden rundede beretningen af med at love, at der venter en spændende fremtid for Frie Funktionærer. Den ser han frem til at tage hul på i samarbejde med bestyrelse og medarbejdere. Målet er, at vi sammen skaber en stærkere fagforening og mere vækst.

FF Bestyrelse Med Suppleanter 2018 700 300

Den samlede nye bestyrelse i Frie Funktionærers fagforening og a-kasse, der blev valgt på delegeretmødet den 9. juni er:

Formand Finn D. Aalestrup
Næstformand Marianne Normann Jensen (i fagforeningen og bestyrelsesmedlem i a-kassen)
Bestyrelsesmedlem Karin Fredskild (i fagforeningen og næstformand i a-kassen)
Bestyrelsesmedlem Lena Birgitte Jørgensen
Bestyrelsesmedlem Solvejg Korsgaard
Bestyrelsesmedlem Anker Christiansen
Bestyrelsesmedlem Kim Sørensen

Som suppleanter til fagforening og a-kasse blev valgt:

Michael Nielsen (både fagforening og a-kasse)
Sarah Persson Thau (både fagforening og a-kasse)

 

Oprettet: 11-06-2018