Skattefri jobpræmie til langtidsledige

Skattefri jobpræmie

Nu kan langtidsledige få en jobpræmie, når de kommer i job igen.

Jobpræmien er en økonomisk belønning, som skal være en ekstra motivering til at finde et job, hvis man har haft et langvarigt forløb på offentlig forsørgelse. Er du er omfattet af ordningen, vil du automatisk få et brev fra Udbetaling Danmark inden 1. juli 2017. 

Fakta om jobpræmien:

  • Jobpræmien er skattefri og udgør 10 % af lønnen i et ordinært arbejde, dog højest 2.500 kr. pr. måned. Det er ustøttet arbejde, uden løntilskud, der giver mulighed for en jobpræmie. Er lønnen på fx 21.500 kr. pr. måned, får man udbetalt et skattefrit beløb på 2.150 kr. hver måned oveni lønnen. Jobpræmien kan optjenes på selv få løntimer.
  • Jobpræmien er en midlertidig ordning, som du højst kan få i 18 måneder for indkomst i perioden fra 1. april 2017 til og med 31. marts 2019. Dermed kan den samlede jobpræmie løbe op i 45.000 kr. Jobpræmien påvirker ikke andre offentlige ydelser.
  • Selvstændige erhvervsdrivende, der via virksomheden udbetaler løn til sig selv, vil ligeledes kunne opnå jobpræmie.
  • Du får jobpræmien automatisk udbetalt, hvis du har løn, som du betaler arbejdsmarkedsbidrag af. Det betyder, at du ikke skal gøre noget for at få præmien udbetalt. Udbetaling Danmark beregner din jobpræmie på baggrund af din arbejdsgivers indberetninger til SKAT. Du modtager et brev, hver gang Udbetaling Danmark kan se, at din arbejdsgiver har indberettet løn til SKAT.

Hvem er omfattet af ordningen?

  • Ledige, der pr. 1. december 2016 (uge 48/2016) modtog ydelser fra a-kassen, kontantydelse eller var ansat i løntilskud, skal i mindst 71 uger ud af 78 uger i perioden fra uge 24-2015 til og med uge 48/2016 helt eller delvist have modtaget én eller flere af disse ydelser eller have modtaget sygedagpenge.
  • For personer, der modtager offentlig forsørgelse, er kravet, at de har modtaget ydelser i 47 uger ud af de seneste 52 uger i perioden fra uge 50/2015 til og med uge 48/2016.

Vil du vide mere?

borger.dk kan du finde detaljerede informationer om jobpræmieordningen, og her er der også kontaktoplysninger til Udbetaling Danmark, der administrerer ordningen.

Oprettet: 31-03-2017