Supplerende dagpenge og efterløn - alt lønarbejde tælles i timer

Nye muligheder med supplerende dagpenge og efterløn

Med det nye månedsbaserede dagpengesystem er der ændret på mulighederne for at få suppleret op med enten dagpenge eller efterløn, hvis du har arbejde på nedsat tid.


Begrebet ”arbejde på nedsat tid” dækker nu alt under 37 timer om ugen for fuldtidsforsikrede og 30 timer om ugen for deltidsforsikrede.

Udgangspunktet for månedens beregning af dagpenge eller efterløn opgøres nu ud fra 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og 130 timer for deltidsforsikrede. Ligegyldigt hvor mange dage, der er i måneden. Alt lønarbejde tælles i timer, time for time, ligesom en eventuel fraværsdag med fx ferie tæller 7,4 timer (deltidsforsikrede 6 timer).

Eksempel

Hvis du fx har 28 timer om ugen og får fast månedsløn, vil du i måneden blive fradraget for din månedsnorm på 121,33 timer. Du kan så få udbetalt supplerende dagpenge eller efterløn for 39 timer om måneden.

Der skal mindst være ret til to dages udbetaling i måneden

Så længe du har mindst 14,8 timer (deltidsforsikrede mindst 12 timer) til udbetaling, kan der udbetales supplerende dagpenge eller efterløn i måneden.

Har du fx arbejdet og holdt ferie i i alt 150 timer på en måned, er der kun 10,33 timer op til de 160,33. Det er under den nye udbetalingsgrænse på 14,8 timer pr. måned, og månedens udbetaling bortfalder.

Med andre ord - er du fuldtidsforsikret, er der mulighed for at få suppleret op, hvis du arbejder eller får løn for max. 145,53 timer pr. måned. Er du deltidsforsikret, kan der suppleres op til 130 timer pr. måned, hvis du har maksimalt 118 timer i den pågældende måned.

Der gælder dog andre regler, så længe du kan få efterløn med det lempeligere fradrag.

Særregel ved efterløn og lempet fradrag

Så længe du får efterløn med det lempeligere fradrag, kan du kun få efterløn, hvis du højest har 128 arbejdstimer i måneden. Hvis du har mere end 128 arbejdstimer i en måned, vil du derfor ikke få efterløn i dén måned. Er du deltidsforsikret, må du højest have 104 arbejdstimer.

Når det lempeligere fradrag er opbrugt, vil du kunne få efterløn, selvom du har op til 145,53 arbejdstimer (118 arbejdstimer, hvis du er deltidsforsikret).

Begrænsning på dagpenge

Som ledig kan man maksimalt få supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Du bruger af de 30 uger, når du i måneden har løntimer og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge. Når ugen går på tværs af måneden, tæller ugen først i de 30 uger i den måned, hvor ugen slutter.

Kontakt a-kassen om mulighederne

Ved dagpenge gælder også krav om en frigørelsesattest, hvis du har opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver. I a-kassen giver vi dig rådgivning om mulighederne for at få suppleret op.

Læs mere om reglerne for supplerende dagpenge

Oprettet: 24-10-2017