Nødvendige ændringer for selvstændige på vej - ny dagpengeaftale

Nødvendige ændringer for selvstændige på vej

Den politiske aftale om nye dagpengeregler for selvstændige indebærer mange gode og nødvendige ændringer, men tilgodeser desværre ikke dem, der har allermest brug for systemet. Sådan lyder vurderingen fra Karsten Winther Hansen, souschef i Frie Funktionærers a-kasse.

Hvorfor var der behov for nye regler for selvstændige?

Forventningen er, at arbejdsmarkedet bevæger sig væk fra de mange faste ansættelser og over i fx flere freelancere. Det ser vi allerede nu, og derfor har der længe været behov for et mere nutidigt system. Et af problemerne har bl.a. været at vurdere, om en selvstændig havde ret til dagpenge eller ej, afhængigt af individuelle skøn. Det har skabt stor usikkerhed for den enkelte.

Hvad er det gode ved den nye aftale?

Skellet mellem det at være lønmodtager eller selvstændig viskes i høj grad ud. Fremover defineres retten til dagpenge ud fra ens skattepligtige indkomst, og dermed forskelsbehandles der ikke ud fra, om man er ansat eller selvstændig, eller om lønnen er fast eller udbetales fra faktura. Det er en god ting, fordi det skaber mere ligestilling.

Derudover lægger aftalen også op til administrative forenklinger og klarere definitioner af, hvornår man enten er lønmodtager eller selvstændig, hvilket vil sikre en langt enklere og mere ensartet sagsbehandling.

Hvilke problemer bliver ikke løst?

Hensigten med aftalen er at tilgodese de selvstændige, og i den kontekst er det et dilemma, at retten til dagpenge optjenes på baggrund af indtægt. For ikke alle selvstændige har en indtjening – måske især ikke i den første periode, hvor virksomheden skal sparkes i gang. Det er netop der, man har allermest brug for et økonomisk sikkerhedsnet og netop her, man så ikke kan få det. Det er uhensigtsmæssigt, fordi man på den måde kommer til at favorisere de succesfulde selvstændige, men ikke fremmer iværksætteri.

Fakta om aftalen

Aftalen er indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Når Folketinget samles igen efter sommerferien, vil regeringen fremsætte et lovforslag, der skal få aftalen til at træde i kraft fra 1. juli 2018. Læs mere om aftalen.

Oprettet: 22-05-2017