Frie Funktionærer får medhold i sag om GPS-overvågning

Medhold i sag om GPS-overvågning

Når en virksomhed overvåger en af deres kørende konsulenter via en GPS i bilen og derefter bortviser vedkommende for ikke at have udført sit arbejde tilfredsstillende, er det ifølge retten i Odense ikke lovligt.


Den pågældende medarbejder havde været ansat hos Carta Autofinans i to år i en stilling som udekørende konsulent – en stilling, som indebar fleksibilitet i forhold til selv at kunne tilrettelægge arbejdstiden. Medarbejderen havde på den måde mulighed for at arbejde fra sin computer og mobil forskellige steder i landet.

404.000 kr.

Så meget er Carta Autofinans dømt til at betale. Heraf går 344.000 kr. til den bortviste medarbejder, og de resterende 60.000 går til sagens omkostninger. Carta Autofinans har valgt ikke at anke dommen.

En grotesk og absurd sag

Claus Carstensen, som til daglig er juridisk chef i Frie Funktionærer, har ført sagen på medlemmets vegne. Han har fra sagens begyndelse været overbevist om, at bortvisningen var ulovlig.
- Retten har givet os ret i, at han overhovedet ikke har gjort noget, der kan kritiseres, og at bortvisningen derfor var uberettiget.

Da Carta Autofinans indleder overvågningen via GPS, sker det uden medarbejderens samtykke. Det er iagttagelserne fra denne overvågning, som ifølge Carta Autofinans udgør grundlaget for bortvisningen. Det får advokat Claus Carstensen til at kalde sagen grotesk og absurd. Han udtaler i samme forbindelse, at han fra sagens begyndelse var overbevist om, at han og medlemmet ville få medhold.

Oprettet: 28-04-2017