Mænd på barsel

Mænd på barsel

Rent faktuelt kan både mor og far frit benytte sig af forældreorloven, så mændene må selv på banen.


Det er altså op til den enkelte familie selv at beslutte, hvem der skal være på barsel og hvor længe. Dermed er ligestillingen sikret og understøttet af det frie valg - noget vi bør hylde og holde fast i. Det er langt bedre at give plads til forskellighederne familier imellem fremfor politisk at pådutte én bestemt model for alle. Derfor er øremærkning af barsel også en dårlig idé.

Et spørgsmål om prioritering

Kvinder har ofte ret til fuld løn under orloven - noget som de fleste mænd endnu ikke har fået forhandlet sig til. Derfor vil mange familier tabe flere penge på, at far tager barsel, end hvis mor går hjemme.

Betyder det, at der ikke er ligestilling? Nej, men det er et område, hvor der reelt er plads til forbedringer, og her må mændene selv gå forrest.

For hvis mere barsel med løn er en vigtig prioritet for dem, skal kampen tages allerede ved ansættelsessamtalen og forhandles ind i kontrakten.

Måske på bekostning af andre ting, men sådan er det jo både i livet og på arbejdsmarkedet - med alle valg er der også et fravalg.

Mændene har et valg

Det vigtigste er bare at påpege, at også mændene har et valg. At ligestilling reelt er sikret ved lov, så man som familie kan vælge, hvilken fordeling af barsel, der passer bedst.

Det økonomiske mønster er ikke mere fastlagt end, at hver familie kan vælge selv at bryde det. Ja, det kan godt være, at de så ville have færre penge i de måneder, hvor far var på barsel sammenlignet med, hvis mor gik derhjemme. Men det ville være deres eget valg, ligesom det skal være.

Få hjælp til forhandlingen

Dermed ikke sagt, at mændene ikke kan blive bedre til at forhandle sig til endnu flere rettigheder og mere orlov med løn. Måske de endda skal have hjælp til det. Den hjælp er vi som fagforening klar til at give vores medlemmer og det er det, der er vejen frem - ikke mere lovgivning eller kvoter, som flere af de traditionelle fagforeninger ønsker.

Debatindlæg af direktør Jørgen G. Jørgensen, bragt i Fyens Stiftstidende den 20. august 2017.

Oprettet: 21-08-2017