Kalenderbog til illustration af månedsvis beregning af dagpenge og efterløn

Månedsvis beregning af dagpenge og efterløn

Fra juli måned bliver dagpenge og efterløn udbetalt for en hel måned ad gangen.


Fuldtidsforsikrede får udbetalt for 160,33 timer pr. måned. Deltidsforsikrede 130 timer pr. måned før eventuelle fradrag, uanset hvilken måned der er tale om.

Har du haft arbejde, ferie eller andre aktiviteter, skal a-kassen trække det fra i din udbetaling. Efter de nye regler skal vi mindst kunne udbetale for 14,8 timer i en måned (12 timer, hvis du er deltidsforsikret). Det betyder, at hvis du skal fradrages for mere end 145,33 timer som fuldtidsforsikret, eller 118 timer, hvis du er deltidsforsikret, kan vi ikke udbetale noget for måneden.

Dagpengekort og efterlønskort skal indsendes før månedsafslutning

Endnu en væsentlig ændring, der træder i kraft efter de nye regler, er tidspunktet for, hvornår ydelseskortet (dagpengekort eller efterlønskort) skal sendes til a-kassen.

Efter 1. juli skal kortet sendes cirka en uge før, måneden slutter. Det er vigtigt, at kortet indsendes rettidigt, da du ellers først får din udbetaling efter den 1. måneden efter.

Det betyder, at du, cirka en uge før måneden slutter, skal oplyse om:

  • dine aktiviteter (fx arbejde, sygdom og ferie)
  • det arbejde, du forventer at have resten af måneden.

Det kan være svært at forudsige, om du pludselig får ekstra timer, men fordi ydelseskortet skal indsendes tidligere, vil det blive nødvendigt.

Oplysninger fra Skats Indkomstregister

A-kassen vil den 11. i måneden efter få oplysninger om din eventuelle arbejdsgivers indberetninger i Skats Indkomstregister, hvis du har haft løntimer måneden før. Hvis antallet af timer ikke passer, fordi du fx har skønnet forkert i den sidste uge, bliver din udbetaling efterreguleret. Har du fået for meget udbetalt, modregnes beløbet i næste udbetaling. Kan det ikke lade sig gøre at modregne beløbet inden for tre måneder, skal du selv tilbagebetale det beløb, du har fået for meget.

Er du på efterløn?

Er du på efterløn, vil dine ydelser, også efter 1. juli, blive udbetalt på månedsbasis, og du vil skulle indsende ydelseskort cirka en uge før, måneden slutter. Undtagen hvis du ikke har arbejde eller indtægter, mens du er på efterløn og er tilmeldt ordningen med halvårserklæring.

 

Oprettet: 22-06-2017