Jobpræmie til langtidsledige

Jobpræmie til langtidsledige

Ny regler på vej om en skattefri jobpræmie på 10 % af lønnen til langtidsledige, der kommer i arbejde.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil indføre en jobpræmie til langtidsledige, som kommer i arbejde. Lovforslaget behandles lige nu i Folketinget.

Ordningen er midlertidig og kommer til at gælde i to år fra 1. april 2017 og kan udbetales i højest 18 måneder.

Fakta om jobpræmie

  • Jobpræmien er skattefri og udgør 10 % af lønnen i et ordinært arbejde, dog højest 2.500 kr. pr. måned. Er lønnen på fx 21.500 kr. pr. måned, får man udbetalt et skattefrit beløb på 2.150 kr. hver måned oveni lønnen. Jobpræmien kan optjenes på selv få løntimer.
  • Jobpræmien kan højst modtages i 18 måneder for indkomst i perioden fra 1. april 2017 til og med 31. marts 2019. Dermed kan den samlede jobpræmie løbe op i 45.000 kr., der er skattefrit, og præmien påvirker ikke andre offentlige forsørgelsesydelser.
  • Selvstændige erhvervsdrivende, der via virksomheden udbetaler løn til sig selv, vil ligeledes kunne opnå jobpræmie, beregnet på grundlag af størrelsen af overskuddet fra den selvstændige virksomhed.
  • Ordningen omfatter ledige på dagpenge, som pr. 1. december 2016 har været ledige i en sammenhængende periode på mindst halvandet år.
  • Ordningen omfatter også ledige, som pr. 1. december 2016 har haft mindst et års sammenhængende forløb på kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge eller ressourceforløb.

Ledighedskravet for at være i målgruppen

For at være i målgruppen til en jobpræmie skal man dels have modtaget en ydelse i uge 48/16, og dels have haft en længere periode med ledighed.

  • Ledige, der pr. 1. december 2016 (uge 48/16) modtog ydelser fra a-kassen, kontantydelse eller var ansat i løntilskud, skal i mindst 71 uger ud af 78 uger i perioden fra uge 24-2015 til og med uge 48-2016 helt eller delvist have modtaget én eller flere af disse ydelser eller have modtaget sygedagpenge.
  • For personer, der modtager offentlig forsørgelse, er kravet, at de har modtaget ydelser i 47 uger ud af de seneste 52 uger i perioden fra uge 50-2015 til og med uge 48-2016.

Oprettet: 23-02-2017