Godt nyt for selvstændige og freelancere

Godt nyt for selvstændige og freelancere

Anbefalinger fra arbejdsgruppe om selvstændige i dagpengesystemet varsler tryggere fremtid for selvstændige, freelancere og honorarmodtagere.


Siden februar 2016 har en arbejdsgruppe i Beskæftigelsesministeriet arbejdet på et udspil om nye dagpengeregler for selvstændige og freelancere. Arbejdsgruppen har netop præsenteret deres anbefalinger til en ny model til et dagpengesystem, der gør det mere attraktivt for selvstændige, freelancere, honorarmodtagere og iværksættere at være i a-kasse.

Et skridt i den rigtige retning

I Frie Funktionærer glæder vi os over anbefalingerne, der bredt set er et skridt i den rigtige retning. Dagpengesystemet bør tilpasses virkeligheden med et arbejdsmarked i hastig forandring, hvor flere og flere er selvstændige og freelancere, med præcis samme behov for tryghed som fastansatte lønmodtagere.

Kort sagt lægges der op til, at selvstændige langt om længe får de samme rettigheder i dagpengesystemet som almindelige fastansatte lønmodtagere.

Vi hæfter os især ved disse anbefalinger:

  • Indtægter fra alle aktiviteter tæller med ved optjening af dagpengeret og beregning af dagpengesats. Lønmodtagere, der eksempelvis har et deltidsjob og egen virksomhed, kan dermed lægge indtægter fra begge steder sammen, når der skal søges om dagpenge.
  • De skønsmæssige afgørelser i det nuværende system om arbejde i væsentligt omfang, om der har været egentlig erhvervsmæssig drift, eller om man kan sandsynliggøre, at en bibeskæftigelse til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid, erstattes af objektive kriterier, registeroplysninger og digitale løsninger.
  • Mulighed for at starte virksomhed på dagpenge. Det er i øjeblikket kun muligt som bibeskæftigelse under visse betingelser, og så længe man ikke har til hensigt at komme til at leve af sin virksomhed.
  • Afskaffelse af reglen om, at man ikke må arbejde i dagtimerne, mens man får dagpenge med sin selvstændig bibeskæftigelse.

Kortere tid til at lykkes som selvstændig

Til gengæld er det et skridt i den forkerte retning, at udvalget lægger op til at give selvstændige markant kortere tid til at lykkes – fra i dag 78 uger med dagpengeret samtidig med selvstændig bibeskæftigelse til 30 uger, hvis udspillet bliver til virkelighed.

Nu er det op til politiske forhandlinger, hvilke dele af udspillet, der skal gennemføres. Vi vil nøje følge udspillets videre færd på Christiansborg frem mod egentlig lovgivning – formentlig med ikrafttræden 1. januar 2018.

Mere info: 

Oprettet: 02-05-2017