Fremtiden er projektansættelser og deltid

Fremtiden er projektansættelser og deltid

Det er ikke kun en ulempe, at flere arbejder på deltid – og udviklingen kan ikke stoppes. Derfor bør fagforbund stoppe klagesangen og i stedet forberede sig bedre til fremtidens arbejdsmarked.


For et par uger siden kunne man i blandt andet Ugebrevet A4 læse om, hvordan flere fagforbund frygtede en fremtid med flere ansatte på nedsat tid eller kortere kontrakter. En frygt, der efter vores overbevisning er både delvist ubegrundet og ganske nytteløs.

For selvom vi selvfølgelig fortsat skal sikre, at også deltids- og projektansatte har samme vilkår som fastansatte med fx løn under sygdom, ferie og pension, så vil arbejdsmarkedet på dette område utvivlsomt forandre sig. Derfor bør fokus ikke være på at forsøge at forhindre udviklingen, men på at ruste medlemmerne bedst muligt til den.

Mød udviklingen med åbne arme

Tallene, som artiklen byggede på, var en undersøgelse lavet for LO, der viste, at andelen af lønmodtagere på deltid er vokset fra 20 procent i 2000 til 25 procent i 2015. En tendens, der af eksperter blev forklaret med, at vi nærmer os et nyt system, hvor flere medarbejdere vil have en løsere tilknytning til deres arbejdsplads og være ansat enten på færre timer eller i midlertidige stillinger – ofte kombineret med selvstændig virksomhed.

Det er ikke en nyhed – den vej har vi bevæget os i lang tid. Derfor er det også en udvikling, vi må forholde os til både som medarbejder, virksomhed og fagforbund. På en langt mere konkret måde, end vi har gjort hidtil.

For selvom der utvivlsomt er deltidsansatte, der ønsker at gå op i tid – og fuldtidsansatte, der vil det modsatte – så nytter det ikke noget at frygte udviklingen eller italesætte den som en fjende, der skal forhindres i at trænge ind i den danske model. Tværtimod bør vi gå den i møde med åbne arme, velforberedte og rustede til at hjælpe danskerne til at navigere bedst muligt i fremtidens arbejdsmarked.

Hjælp den enkelte videre

Noget af det, vi i Frie Funktionærer tror på, der skal til, er at hjælpe det enkelte medlem med at få afdækket deres jobønsker og få opdateret kompetencerne, så de til stadighed er efterspurgt arbejdskraft. Det kan være med nye kurser, hjælp til at skifte karrierevej eller opbakningen til at turde sige højt, at man ønsker at gå op eller ned i tid.

Vigtigst af alt er bare, at man tager sig tiden og ressourcerne til at fokusere på medlemmerne individuelt, så alle får den hjælp, lige netop de har brug for. Det giver mulighed for arbejdstagerne til at vælge opgaver til eller ændre retning, i stedet for at fastholde dem i en situation, hvor de er nødt til at acceptere de vilkår, som arbejdsgiveren tilbyder.

Frihed giver tryghed

Tiden, hvor folk fandt både tryghed og stolthed i at være ansat 25 år det samme sted, er ved at være forbi. De nye generationer går ikke efter at kunne fejre jubilæum – tværtimod ser de hvert job som et springbræt til det næste og er hele tiden på vej. I den forbindelse kan kortere projektansættelser være en fordel, når man gerne vil opbygge en portefølje af kompetencer

Derudover handler det også om, hvordan vi italesætter det. Hidtil har det heddet sig, at fleksibiliteten ved de atypiske ansættelsesvilkår primært var en fordel for arbejdsgiverne. Men det er langt hen ad vejen også en fordel for de danskere, der i højere grad ønsker selv at tilrettelægge deres arbejdsliv og fx arbejde mindre, mens børnene er små, og mere, når de er flyttet hjemmefra. Ligesom nogen også føler sig mindre sårbare ved at indrette arbejdslivet med flere deltidsstillinger forskellige steder på samme tid fremfor at lægge alle æg i en kurv.

Men at kunne det, kræver et arbejdsmarked, der favner flere måder at være ansat på, og som er indrettet til netop at give plads til individualiteten. Derfor er udviklingen imod flere projektansættelser og ansatte på deltid langt hen ad vejen en positiv nyhed, der med den rigtige indstilling og en aktiv indsats kan gøres til en kæmpe fordel også for lønmodtageren.

Debatindlæg af direktør Jørgen G. Jørgensen, bragt i Berlingske Tidende den 28. oktober 2017

Oprettet: 28-10-2017