a-kasse-undersøgelse

Flotte karakterer til a-kassen

En ny undersøgelse foretaget på vegne af a-kassernes brancheorganisation viser, at a-kassemedlemmer er tilfredse med a-kassernes services. Næsten 13.000 a-kassemedlemmer har deltaget i undersøgelsen.

A-kasserne er professionelle og imødekommende

Undersøgelsens hovedkonklusion er, at tilfredsheden og loyaliteten blandt a-kassemedlemmerne er høj. A-kassens kerneprodukter, som er udbetaling af dagpenge, vejledning om dagpengeregler og vejledningssamtaler, vurderes meget positivt af a-kassemedlemmerne. Medlemmerne oplever også, at a-kasserne er professionelle og imødekommende.

Deltagerne i undersøgelsen fremhæver:

  • Det er nemt at komme i kontakt med a-kassen (via e-mail, telefon og personligt fremmøde)
  • A-kassen yder god vejledning til medlemmerne
  • Medarbejderne i a-kassen er imødekommende og hjælpsomme
  • Medarbejderne i a-kassen kender mit faglige område og arbejdsmarked

Tillid

Den nye undersøgelse konkluderer også, at medlemmerne har stor tillid til, at a-kasserne kan hjælpe dem, hvis de bliver ledige. I forhold til ledighed er der langt større tillid til a-kassernes hjælp og vejledning end til jobcentrenes.

Det mindre gode

I forhold til a-kassens image og evne til at nytænke er der plads til forbedring. Medlemmerne vurderer således, at a-kassernes synlighed i den offentlige debat er lav, og samtidig oplever de, at a-kasserne kun i et beskedent omfang formår at fremstå nytænkende.

Formand for Danske A-kasser, Torben Poulsen mener, at det er lidt ufortjent, når a-kasserne ikke vurderes som nytænkende, idet der foregår mange spændende og anderledes tiltag i de enkelte a-kasser. Men resultatet kan hænge sammen med, at a-kasserne ikke fylder meget i den offentlige debat.

Download hele undersøgelsen lige her

Oprettet: 13-01-2017