Kontingent 2017

Dit kontingent i 2017

Frie Funktionærer holder priserne i ro. Det betyder, at kontingentet til fagforeningen forbliver uændret, og kontingentet til a-kassen stiger udelukkende, fordi staten skal have et større bidrag.


Medlemmer af Frie Funktionærer, der både er medlem af fagforeningen og a-kassen, bliver fra 1. januar 2017 opkrævet 7 kr. mere pr. måned. Stigningen skyldes, at staten øger opkrævningen af bidraget til forsikring. 

Kontingentet er sammensat sådan:Ændring pr. 01.01.17Pris pr. måned
Fagforeningen Uændret Fra 69 kr.
Administrationsbidrag til a-kassen Uændret 119 kr.
Forsikringsbidrag til staten Stiger 7 kr. 341 kr.
ATP Uændret 8 kr.
A-kassen i alt Stiger 7 kr. 468 kr.
Fagforening og a-kasse i alt Stiger 7 kr. Fra 537 kr.

Efterløn

Betaler du til efterlønsordningen, stiger dit efterlønsbidrag med 7 kroner om måneden til 495 kr. pr. måned. Efterlønsbidraget opkræves til staten og er ens for alle a-kasser.

For medlemmer af fagforeningen og a-kassen, der også betaler til efterlønsordningen, stiger den samlede opkrævning med 14 kr. pr. måned og udgør fra 1.032 kr. pr. måned i 2017.

Lønsikring

Præmien til fri lønforsikring og supplerende lønsikring er også uændret pr. 1. januar 2017 i forhold til de gældende priser.

Se alle priser

 

Oprettet: 02-01-2017