Aftale om skattefri udbetaling af efterlønsopsparing

Aftale om skattefri udbetaling af efterlønsopsparing

Der er i juni 2017 indgået en politisk aftale, der blandt andet berører efterlønsordningen. Aftalen er døbt ”Flere år på arbejdsmarkedet”.


Indtil videre er det alene en politisk aftale, der i efteråret skal igennem Folketinget. Ud fra aftalen kan vi se de politiske intentioner.

Det helt korte er, at aftaleparterne er enige om en ny mulighed i 2018 for at forlade efterlønsordningen og få efterlønsbidraget udbetalt kontant og skattefri.

Efter aftalen vil udbetaling af efterlønsbidraget skulle ske på følgende præmisser:

  • I perioden fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018 kan der ansøges om at få de indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit.
  • Beløbet vil kunne blive udbetalt i juli måned 2018.
  • Skattefriheden gælder for efterlønsbidrag indbetalt i perioden frem til og med den 22. juni 2017.
  • Indbetalinger, som er foretaget efter den 22. juni 2017 og frem til det eventuelle udtrædelsestidspunkt i 2018, vil blive tilbagebetalt fratrukket en afgift på 30 %.
  • Tilbagebetalingsbeløbet fastsættes efter satsen i 2018.
  • Muligheden gælder, hvis man på ansøgningstidspunktet endnu ikke har nået efterlønsalderen.
  • Der er ikke nogen fortrydelsesret, hvis skattefri udbetaling vælges.

Bliver den skattefri udbetaling vedtaget, kontakter vi alle vores medlemmer, som er med i ordningen, eller som tidligere har betalt til efterlønsordningen.

Om det er en god ide for dig at hæve din efterløn, afhænger af mange personlige forhold. Derfor vil vi anbefale alle at overveje det nøje, når de endelige regler bliver kendt.

Hele den politiske aftale kan ses her.

Oprettet: 23-06-2017