Afskaf grænsen for frivilligt arbejde

Afskaf grænsen for lediges frivillige arbejde

Det er umoderne og uklogt af regeringen at begrænse, hvor mange timers frivilligt arbejde en ledig må udføre. Begrænsninger bør erstattes af tillid.


Fra årsskiftet bliver antallet af timer, hvor ledige må udføre frivilligt ulønnet arbejde, sat ned fra 15 til 10 om ugen. Hjælper du fx til i den lokale idrætsforening i mere end 10 timer, bliver du trukket i dagpenge. Men den politisk besluttede timebegrænsning er en rigtig dårlig idé, som bør afskaffes.

Tre gode grunde til at afskaffe grænsen

  • Det er formynderisk over for en gruppe af voksne, der faktisk fint selv kan jonglere deres hverdag mellem jobsøgning og fritid.
  • Reglerne bør ikke være så rigide, at man ikke kan fortsætte sit frivillige arbejde, fordi man i en periode er ramt af ledighed.
  • Timebegrænsningen vidner om, at man politisk helt overser eller ignorerer de åbenlyse fordele, ledige får ved frivilligt arbejde.

Fordele med frivillighed

Når man deltager i frivilligt arbejder, udvides ens netværk nemlig betragteligt. Selvom der måske ikke er en jobåbning det sted, man lægger nogle timer af sin fritid, så lærer man mange at kende, der alle er en mulig indgang til ens næste job.

Oveni kommer værdien af at hjælpe til og have noget at se frem til - det giver ledige ny energi, de kan tage med sig hjem, når der skal arbejdes med ansøgninger.

Drop loftet

Men noget af det mest oversete i hele debatten er spørgsmålet om, hvorfor politikerne igen og igen føler, det er nødvendigt med generelle krav, der skal passe til alle, når ledige er vidt forskellige?

I Frie Funktionærers forsikringsselskab, hvor vi tilbyder lønsikring både med og uden a-kassemedlemskab, har vi helt sløjfet loftet over frivilligt arbejde. Her må folk fortsætte med at arbejde ligeså meget i deres fritid, som de vil – uanset om de er ledige eller ej. For hvis man har kunnet kombinere et fuldtidsjob med mange timers frivillighed, så kan man nok også gøre det som ledig.

Den nuance har manglet i debatten. Dette er endnu et eksempel på, hvordan man gerne vil have én kasse til at passe til alle i et system, der allerede er alt for bureaukratisk.

Men det er det på tide at gå væk fra. Man bør i stedet give plads til mere frihed og kigge på de lediges forskellighed og et system baseret på tillid og tiltro fremfor begrænsninger.

Oprettet: 17-10-2017