Frivilligt ulønnet arbejde - 15-timers-reglen

15-timers-reglen forlænges til nytår

Så er det endeligt vedtaget. Fra 5. juni 2017 har dagpenge- og efterlønsmodtagere mulighed for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen, uden at der sker modregning i ydelsen. Tidligere var grænsen på fire timers frivilligt arbejde om ugen.


Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås arbejde, som et a-kassemedlem udfører for frivillige organisationer, foreninger el.lign., der kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse.

Nye permanente regler pr. 1. januar 2018

15-timers-reglen gælder frem til udgangen af 2017. Herefter er det planen, at nye permanente regler, der skal forenkle og forbedre dagpenge- og efterlønsmodtageres muligheder for at udføre frivilligt arbejde, er på plads til den 1. januar 2018.

Mere info:

Oprettet: 01-06-2017