Pasningsproblemer

Har du pasningsproblemer, når institutionen er lukket?

I henhold til nye dagpengeregler fra 2. januar 2017 skal ledige give Jobcentret besked, hvis de ikke har pasningsmulighed til børn/familiemedlemmer af husstanden uden for institutionens åbningstid.


Der er en række krav til, hvor langt væk hjemmefra ledige skal søge og acceptere job. Generelt er kravet, at man i de første tre måneders ledighed skal søge og tage job med en daglig transporttid op til tre timer. Efter tre måneders ledighed skal man acceptere mere end tre timer, men dog kun med mindre overskridelser.

Jobcentrene har ved formidling af arbejde og tilbud om aktivering (praktik, løntilskudsjob, kursus) hidtil skullet tage hensyn til, om den ledige har pasningsmulighed til børn/familiemedlemmer af husstanden, der kræver pasning uden for institutionens åbningstid.

Dette hensyn skal fortsat tages – men fra 2. januar 2017 kun, når Jobcentret på forhånd har fået besked om, at man ikke har pasningsmulighed, når institutionen er lukket. Jobcentret tager med andre ord udgangspunkt i, at man som ledig kan stå til rådighed for arbejde på alle tidspunkter i døgnet.

Giv jobcentret besked hurtigst muligt

Har du pasningsproblemer uden for institutionens åbningstid, så giv hurtigst muligt dit jobcenter besked, så de ved formidling af arbejde og aktivering kan tage hensyn hertil. Afslår du pga. manglende pasningsmulighed, som Jobcentret ikke har fået oplyst, risikerer du nemlig at blive pålagt karantæne i a-kassen på 111 timer (3 uger) for selvforskyldt ledighed, eller helt at miste dagpengene, hvis du inden for 12 måneder tidligere har fået en karantæne.

Oprettet: 29-11-2016