Dagpengesystem

Nyt dagpengesystem koster mindst 100 mio. kr.

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget en reform af dagpengesystemet.


Det er glædeligt, at politikerne har indset, at det nuværende dagpengesystem er vanskeligt både at forstå og administrere. 

Men, men, vi kommer ikke udenom den bittersøde kendsgerning, at samtidig med vi bl.a. får indført et tiltrængt retfærdighedssystem, så får vi nu et – om muligt - endnu mere kompleks system, der kræver endnu tungere administrative systemer.

Det er naturligvis godt, at dagpengesystemet fremover belønner ledige, der tager vikariater og småjobs undervejs i ledighedsperioden. Og de ledige får også mulighed for at optjene op til et års ekstra dagpengeret. Det er nogle af de gode takter i den nye lov, men der er også store udfordringer både i gennemskueligheden for borgerne og med omkostningen til administrationen af dagpengesystemet.

Både dyrere og mere komplekst

Vi vurderer, at det nye dagpengesystem vil koste mindst 100 mio. kr. for a-kasser og jobcentre at administrere. Vi synes derfor ikke, at lovgrundlaget lever op til intentionerne om, at det nye dagpengesystem skal fremstå mere enkelt, gennemsigtigt og tryggere for medlemmerne i a-kassen. Det er ærgerligt, at det både bliver dyrere og mere komplekst. 

I vores høringssvar  til lovforslaget udtrykte vi vores bekymring for kompleksiteten i de nye regler, blandt andet med reglerne om, at der ved opgørelse af rettigheder skal optælles og beregnes i en variation af uger og måneder, timer og indkomst. Bekymringen skabte ikke klangbund for ændringer i det lovkompleks, vi nu har i hånden. Så med dagens vedtagelse i Folketinget står vi der, hvor vi må se i øjnene, at vi ikke har fået et mere smidigt system, men nærmere et mere besværligt system. 

Indfases fra 2017

Det nye dagpengesystem indfases over tid med dele fra den 2. januar 2017, andre dele den 1. juli 2017 – og endnu senere den fulde ændring af reglerne om supplerende dagpenge, som er bundet til først at kunne træde i kraft efter et folketingsvalg, fordi der tidligere er indgået et forlig.

Se beskæftigelsesministerens pressemeddelelse

Oprettet: 03-06-2016