Ny kontantydelse skal hjælpe ledige

Ny kontantydelse til ledige

Folketinget har indført en ny ydelse, som skal hjælpe ledige, der står til at miste dagpengeretten i 2015.

Den nye ydelse sikrer ledige, som i 2015-2017 opbruger deres ret til dagpenge. Kontantydelsen omfatter ikke dem, som allerede har mistet dagpengeretten – eller har fået tildelt den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Den samlede periode med ydelser fra a-kassen plus kontantydelse kan sammenlagt være op til 3 år.

Lovforslaget udmønter aftalen om en ny kontantydelse, som regeringen indgik med SF og Enhedslisten i forbindelse med finanslovsaftalen for 2015.

Hvem kan få kontantydelsen?

  • Ledige, som opbruger sin ret til dagpenge efter den 4. januar 2015, og som herefter opbruger sin ret til den efterfølgende midlertidige arbejdsmarkedsydelse.
  • Ledige, som ikke har ret til anden offentlig forsørgelse, fx kontanthjælp, seniorjob eller efterløn.
  • Man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og tage imod tilbud, som udnytter retten til tilbud om virksomhedspraktik, nyttejob m.v.
  • Har man opbrugt sin dagpengeretten før 2015, kan man ikke få kontantydelse.

Hvornår og hvor meget?

  • Hvor lang tid, man kan få kontantydelsen, afhænger af, hvornår man har opbrugt sin dagpengeret, og ikke hvornår man har opbrugt den efterfølgende arbejdsmarkedsydelse.
  • Kontantydelsen er på 60 pct. af dagpengesatsen (ca. 10.750 kr. pr. md.) og 80 pct. (ca. 14.350 kr. pr. md.) for forsørgere.
  • Unge under 30 år får dog samme sats som i kontanthjælpssystemet, den såkaldte ungesats.
  • I lighed med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, er kontantydelsen ikke omfattet af forsørgelsesreglen og heller ikke betinget af, at man er uden formue.

Kontantydelsen skal udbetales af kommunen og udfases gradvis, så den samlede periode på 3 år med ret til dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse reduceres med et kvartal pr. halvår. Ledige, som opbruger dagpengeretten i første halvår 2017, er de sidste med mulighed for kontantydelse.

I skemaet nedenfor kan du se, om du har ret til ydelsen - og i så fald i hvor lang tid. 

Dagpengeretten opbrugesMidlertidig arbejdsmarkedsydelseMidlertidig kontantydelseSamlet ydelsesperiode (inkl. 2 års dagpenge)
1. halvår 2015 9 måneder 3 måneder 3 år
2. halvår 2015 6 måneder 6 måneder 3 år
1. halvår 2016 3 måneder 6 måneder 2 år og 9 måneder
2. halvår 2016 0 6 måneder 2 år og 6 måneder
1. halvår 2017 0 3 måneder 2 år og 3 måneder
2. halvår 2017 0 0 2 år

Frie Funktionærer er ikke begejstret for den måde som kontantydelsen bliver sat i værk på. Som vi har gjort klart i vores høringssvar på kontantydelsen, synes vi, at det er dybt beklageligt, at politikerne helt har tilsidesat den gruppe af ledige, som allerede i dag er på arbejdsmarkedsydelse, og står til at miste forsørgelsesgrundlaget i år og næste år. Det har politikerne ikke lyttet til, men alene ladet reglen gælde for de, der mister dagpengeretten fra 2015, og herefter går på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Læs Beskæftigelsesministerens pressemeddelelse om den nye kontantydelse

Oprettet: 25-01-2016