Mere fokus på arbejdsmiljø - tak!

Næsten en fjerdedel af de danske virksomheder spørger ikke medarbejderne til råds, når der skal lægges nye planer for at forebygge stress, ulykker og mistrivsel på arbejdspladsen.


Det viser en undersøgelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, som netop har til opgave at hjælpe virksomheder med at varetage arbejdsmiljøet.

Tallene bekræfter tydeligt, at selvom Danmark på mange måder ser sig selv som et foregangsland, er det stadig nødvendigt, at både fagforeningerne, de ansatte selv og politikerne øger deres fokus på at få forbedret arbejdsmiljøet.

Den danske model fejler

For det handler ikke kun om at være iført hjelm på en byggeplads eller have mulighed for at få en kontorstol, der ikke giver ondt i ryggen. Det handler ligeså meget om at tage ansvar for, at ens ansatte ikke har mavepine over arbejdsmetoderne eller går ned med stress på stribe, men at de føler sig trygge, og at der også bliver passet på de ansattes psyke.

Alt det burde det i et demokratisk land som vores, hvor vi igen og igen lovpriser den danske model, være helt naturligt at inddrage medarbejderne i. Men var modellen så velfungerende, ville der ikke være en fjerdedel af arbejdstagerne, der var udelukket fra at få medindflydelse på noget, der påvirker dem hver dag. Derfor skal vi være villige til at ændre nogle ting, når de ikke fungerer – det er det på tide at gøre nu.

Mere og ærlig snak

Et sted at starte kunne være ved at fremdyrke en kultur, hvor vi åbent og uden risiko for at få en fyreseddel kan tale om de ting, der ikke fungerer. Fx hvor tit du som ansat går hjem fra arbejde med en ærgerlig følelse i maven – og hvor den kommer fra? Eller hvad der irriterer dig dagligt, men som der aldrig er blevet gjort noget ved, fordi du enten ikke har åbnet munden eller ikke er blevet lyttet til og taget alvorligt? Det er spørgsmål, vi skal turde stille os selv, tale med kollegerne om og helst også vende med chefen. For først når vi får sat ord på de ting, der ikke fungerer, kan der bliver taget hånd om problemerne.

Politikerne må på banen

Det er dog ikke alle steder, ledelsen tager godt imod kritik. Derfor skal de medarbejdere, der godt tør og vil tage bladet fra munden og kæmpe for bedre forhold, beskyttes bedre i ansættelsesretten. Det kunne fx være en form for særlig beskyttelse som vi ser det med gravide. Men der er også andre ting, man med fordel kan gøre politisk for at varetage dette område langt bedre. I Frie Funktionærer opfordrer vi derfor de folkevalgte til at gå skridtet videre og påtage sig det ansvar, som en fjerdedel af virksomhederne i Danmark endnu ikke har løftet.

Det gode arbejdsmiljø – fysisk såvel som psykisk – skal sikres for alle ansatte, og enhver medarbejder bør have mulighed for at få indflydelse på deres egen arbejdsdag. Konkret foreslår vi derfor, at det skrives ind i loven og at der desuden gives mulighed for sanktioner mod de arbejdspladser, der forsøger at holde medarbejderne udenfor indflydelse. For når den danske model ikke i sig selv har været nok til at få os i mål, må der andre metoder til for at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø for alle ansatte.

Af Jørgen G. Jørgensen, direktør i Frie Funktionærer og bestyrelsesmedlem i AK Samvirke
Bragt i Jyllands-Posten den 23. november 2016 

Oprettet: 23-11-2016