Genoptaget sygedagpengesag

Måske kan du få genoptaget din sygedagpengesag

Ankestyrelsen har efter en højesteretsdom ændret praksis om tidspunktet for standsning af sygedagpenge.


Tidligere standsede kommunen udbetalingen af sygedagpenge automatisk på revurderingstidspunktet eller ved udløbet af en af forlængelsesmulighederne. Den praksis er nu blevet underkendt af Højesteret.

Ny praksis

Efter den nye praksis må udbetalingen af sygedagpenge først standses, når kommunen har vurderet, om borgeren fortsat kan få udbetalt sygedagpenge, og når der er truffet en afgørelse om dette i forhold til borgeren.

Hvis du tidligere har modtaget sygedagpenge, og disse blev standset automatisk, og uden du fik en afgørelse, kan du eventuelt have krav på at få genoptaget sygedagpengesagen. 

Konkakt kommunen

Du kan derfor kontakte  kommunen med en anmodning om, at kommunen genoptager din sygedagpengesag. Kommunen skal herefter tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sagen. Dette skal ske ved en afgørelse.

Hvis du i denne proces får brug for hjælp, så kontakt Frie Funktionærers socialrådgiver, Richard Laurenborg, på telefon 63 13 85 50.

Oprettet: 11-03-2016