Lov om e-cigaretter

Lov om e-cigaretter er trådt i kraft

Den 7. juni 2016 trådte loven om elektroniske cigaretter i kraft. Loven medfører et behov for en opdateret rygepolitik på arbejdspladsen.


Loven regulerer en lang række spørgsmål vedrørende e-cigaretter, herunder forpligtelser ‎for producenter og importører, mærkning, markedsføring, mv. Derudover følger det af ‎loven, at det ikke er tilladt at anvende e-cigaretter i blandt andet børneinstitutioner og ‎skoler, i dagplejehjem, kollektive transportmidler og i taxaer.

Skriftlig politik for brugen af e-cigaretter

For arbejdsgivere, der ikke er omfattet af dette forbud, indebærer loven en pligt til at ‎udarbejde en skriftlig politik for brugen af e-cigaretter. Politikken skal gøres tilgængelig ‎for både medarbejdere og besøgende. Denne pligt gælder også i forhold til andre steder, ‎hvor offentligheden har adgang.

Politikken skal som minimum indeholde oplysninger om, hvorvidt der må anvendes e-‎cigaretter på arbejdspladsen – og i givet fald hvor. Den skal desuden gøres tilgængelig ‎for medarbejderne og brugerne af det offentlige sted, fx i form af skiltning.

Der er intet til hinder for, at kravet om en skriftlig politik kan opfyldes ved at opdatere ‎arbejdspladsens generelle rygepolitik, så længe kravet om tilgængelighed også er ‎opfyldt.
Overtrædelse af reglerne om skriftlig politik for e-cigaretter kan ifølge loven straffes med ‎bøde.

Oprettet: 04-07-2016