Løntilskud og virksomhedspraktik

Løntilskud og virksomhedspraktik

En ny undersøgelse viser, at løntilskud og virksomhedspraktik er en effektiv vej til job.

I undersøgelsen, der er foretaget af Konsulenthuset ballisager, svarer 72 % af virksomhederne, at de har ansat medarbejdere efter en løntilskudsansættelse eller virksomhedspraktik. Det er især offentlige virksomheder, der bruger ordningerne til at ansætte medarbejdere.

Effektive metoder til at komme i job

Dermed tegner der sig et klart billede af, at løntilskud og virksomhedspraktik er effektive metoder til at komme i job. Derfor kan det godt betale sig at være opmærksom på mulighederne for løntilskud og virksomhedspraktik under en periode med ledighed.

Virksomhederne pegede desuden på, at de mest tungtvejende årsager til, at en kandidat ansættes efter løntilskud og virksomhedspraktik, er vedkommendes evne til at indgå i fællesskabet, arbejde selvstændigt og udvise interesse for at blive fastansat.

Kontakt Frie Funktionærers a-kasse på telefon 63 13 85 50, hvis du har spørgsmål til dine muligheder for at komme i løntilskud eller virksomhedspraktik.

Oprettet: 26-05-2016