Lavere satser for arbejdskørsel

Lavere satser for din arbejdskørsel

SKAT har opdateret satserne for skattefri godtgørelse ved kørsel for arbejdsgiveren og ved kørsel til og fra arbejde.


Det betyder, at du får lavere betaling og lavere fradrag.

Skattefri kørselsgodtgørelse

I 2016 kan du skattefrit få 3,63 kr. pr. km for kørsel op til og med 20.000 km for arbejdsgiveren. Det er et fald på 7 øre pr. km i forhold til 2015.

Befordringsfradrag

Kører du ikke for arbejdet, men til arbejdet, og har du mere end 24 km pr. dag mellem hjem og arbejde, falder befordringsfradraget med 6 øre til 1,99 kr. pr. km.

Baggrunden for justeringen af satserne er ifølge formand for Skatterådet, Hanne Søgaard Hansen, at bilerne kører længere på en liter brændstof, og at benzinpriserne forventes at blive lavere i 2016 end forventet for 2015.

SKAT har også ændret satserne for skattefrie diæter.

Husk at tjekke, om de nye satser har betydning for din forskudsopgørelse.

Mere info:

På SKATs hjemmeside kan du læse mere om reglerne for fradrag for kørsel og for skattefri rejsegodtgørelse (diæter).

Oprettet: 04-01-2016