Kære fagforbund - vi har også selv et ansvar. Debatindlæg af Jørgen G. Jørgensen, Frie Funktionærer

Kære fagforbund - vi har også selv et ansvar

Det er naivt at tro, at politikerne pludselig ændrer mening om dagpengesystemet og ruller forringelserne tilbage. Derfor er det nødvendigt at tilbyde danskerne nye måder at sikre sig på.

Gang på gang fylder forskellige danske fagforbund debatsektionernes spalter med opfordringer til politikerne om at tænke sig godt om og forbedre betingelserne for dagpengemodtagere. Senest var det FTF-A, der hos Altinget argumenterede for, hvorfor politikerne bør ændre kurs og forbedre arbejdsløshedsforsikringssystemet igen.

Grundholdningen er vi i Frie Funktionærer enige i, og i at politikerne skal gøres opmærksomme på konsekvenserne. For når forskellen mellem lønindtægt og dagpenge bliver for stor, vil flere danskere utvivlsomt fravælge medlemskabet af en a-kasse. Men det er ikke nok, at vi som fagforbund bare skubber bolden over til politikerne og venter på, at de indser det, vi har råbt højt om i årevis.

Naivt at tro på ny politik

For som FTF-A og mange andre påpeger, er det skiftende regeringer, der gennem mere end et årti konsekvent har forringet dagpengesystemet. Derfor er det naivt at tro, at de pludselig i morgen stiller sig op i folketingssalen og mener noget andet end den politik, de med et bredt flertal har været med til at stemme for.

Dermed ikke sagt, at vi skal opgive at få dem overbevist – men for at fremtidssikre os selv og hjælpe medlemmerne bedst muligt bliver vi nødt til også at tænke nyt og selv komme med nogle alternativer. Vi skal selv samle bolden op og præsentere nogle alternativer, der gør livet som arbejdssøgende tåleligt og langt mere attraktivt, end de mange års forringelser har gjort det.

Danskerne skal sikres på nye måder

En af måderne at møde medlemmerne på er fx at tilbyde dem en lønsikring. Enten som et supplement til dagpenge eller som en fuld lønsikring, hvor de helt slipper for at være en del af a-kassesystemet. Derudover har en god lønsikring også den fordel, at de ledige får bedre hjælp til hurtigt at finde et nyt job.

"Men er det ikke usolidarisk og kun for de rige," lyder modargumentet ofte. Svaret er nej, for vi skal netop kunne favne alle medlemmerne og ikke mindst dem, hvor forskellen mellem løn og dagpenge er så signifikant, at det at miste jobbet reelt også betyder, at de må gå fra hus og hjem. De har netop brug for at kunne forsikre deres lønniveau og få et effektivt genplaceringsforløb.

De ledige er lige så forskellige som hele befolkningen – derfor er der brug for, at vi tilpasser vores tilbud og giver medlemmerne flere varer på hylderne at vælge mellem. Fordi det er vores opgave at passe bedst muligt på dem, indtil politikerne forhåbentlig ændrer mening.

Af Jørgen G. Jørgensen, direktør i Frie Funktionærer og bestyrelsesmedlem i AK Samvirke
Bragt i Altinget den 22. november 2016 

Læs mere om Frie Funktionærers lønsikring

Oprettet: 22-11-2016